Za mała odpowiedzialność za nielegalny strajk?

Odpowiedzialność za nielegalny strajk jest czysto iluzoryczna. Nie bez znaczenia są też aspekty społeczne efektowne aresztowania w świetle jupiterów przedsiębiorców, co do których zarzuty często się...

14.06.2010

Obrona konieczna jednak do sądu?

Każde przekroczenie granic obrony koniecznej wymaga rozstrzygnięcia w ramach postępowania przed sądem. Przerzucenie takiej oceny na prokuratora jest zbyt dalekim uproszczeniem procedury karnej. W...

12.06.2010

Ubezpieczenia grupowe urzędników sprzeczne z prawem?

Dotychczasowe grupowe umowy ubezpieczeń na życie pracowników samorządowych mogą naruszać ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie przez...

10.06.2010

Koncesja prawie jak partnerstwo publiczno - prywatne

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca jednoznacznie wskazał, w ustawie o gospodarce komunalnej, że możliwe jest powierzanie wykonywania...

09.06.2010

Nowe obowiązki fundacji

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych...

05.06.2010

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

03.06.2010

Odwrócona hipoteka nowością na rynku finansowym

Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest to nowa oferta banków dla osób starszych posiadających prawo własności do nieruchomości. Bank lub inna instytucja finansowa będzie wypłacać właścicielowi...

03.06.2010

VAT w eksporcie wciąż wywołuje problemy

Polska wraz z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej przejęła cały jej dorobek prawny. System opodatkowania eksportu towarów przyjęty w UE wprowadził mechanizmy znane i akceptowane w wielu...

01.06.2010

Szef KRS krytycznie o propozycjach zmian w sądownictwie

Naszym obowiązkiem jest wyrażanie i popieranie słusznych postulatów środowiska. Formy zgłaszania postulatów mogą być różne, byleby mieściły się w granicach prawa i obowiązującej sędziów etyki oraz...

01.06.2010

Sprzedaż premiowa - problemy podatkowe

Choć pojęcie sprzedaży premiowej występuje w przepisach podatkowych, w żadnej z ustaw nie znajdziemy definicji tego terminu. Regulacji dotyczących sprzedaży premiowej nie zawiera rwnież kodeks...

31.05.2010

To dopiero pierwszy etap reformy prokuratury

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem...

28.05.2010