Wzór ujawniony przestaje być nowy i oryginalny

Zdecydowana większość decyzji unijnego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dotyczących unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego opiera się na przesłankach braku nowości lub...

28.04.2010

Rekomendacja "T". Prawnicy komentują decyzję KNF

Szeroko komentowana Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zmierza zgodnie z założeniami regulatora do zminimalizowania ryzyka kredytowego banków ponoszonego w toku kredytowania...

27.04.2010

Nie ma szans na rzecznika praw kobiet

W Sejmie od wielu miesięcy czeka na rozpatrzenie projekt ustawy o ustanowieniu Rzecznika Praw Kobiet. Wydaje się, że w obecnej sytuacji utworzenie, jedynie w drodze ustawowej, nowego Rzecznika Praw...

26.04.2010

Od funduszy "private equity" nie da się uciec

Fundusze private są dokładnie prześwietlane przez polski nadzór finansowy. Prawnicy twierdzą jednak, że od funduszy "private equity" nie da się uciec. Są one bowiem zainteresowane nie tylko polskimi...

26.04.2010

Renty planistycznej nie można zaskarżyć do RIO

Zarówno renta planistyczna, jak i opata adiacencka nie mogą być zaliczone do kategorii podatków i opłat lokalnych. Są to tzw. niepodatkowe należności budżetowe, a konkretnie dopłaty, do których nie...

21.04.2010

Prawnicy muszą "wychować" internet

Gdyby porównać wiek internetu w Polsce do wieku człowieka, to internet miałby około 16 lat. Zdobył już pewne doświadczenia oraz wiedzę na temat otaczającego świata. Ale cały czas nie jest jeszcze...

20.04.2010

Zasady opodatkowania kontraktu menedżerskiego

Wybr podstawy prawnej świadczenia pracy i rodzaju umowy między osobą wykonującą określone wyroby lub usługi a osobą, na rzecz ktrej te produkty lub usługi są wykonywane, ma decydujący wpływ dla...

19.04.2010

Roboty dodatkowe to problem wykonawcy i inwestora

W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje...

16.04.2010

Prawo chroni portal i niektóre jego treści

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają definicji portalu internetowego. Problemem jest więc także prawna kwalifikacja portali internetowych w świetle prawa autorskiego oraz zasady ochrony...

15.04.2010

Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

Zagadnienie działania poprzez pełnomocnika zostało niezwykle skromnie unormowane w przepisach Ordynacji podatkowej. Z tego powodu istotne znaczenie dla stosowania w praktyce tej instytucji ma...

15.04.2010

Prawo odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych do lamusa

Niekonstytucyjny przepis, przyznający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości, przestanie obowiązywać po publikacji w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości,...

14.04.2010

Najemca może ulepszyć i rozliczyć

W trakcie trwania umowy najmu najemca, za zgodą wynajmującego, może ulepszyć najętą rzecz. Dokonane przez najemcę nakłady stają się częścią składową nieruchomości. Jednak najemca iu wynajmujący maja...

13.04.2010

Zasada trwałości decyzji podatkowej

Ordynacja podatkowa w art. 128 wprowadza zasadę trwałości decyzji podatkowej. U podstaw tej zasady leży dążenie prawodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, jeżeli chodzi o wydawane...

12.04.2010