Celem pracy dr Małeckiej było zbadanie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na wysokość i zróżnicowanie dochodów podatników. Badania były prowadzone w okresie od 1992 r., a więc od wejścia w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do 2001 r.
W swojej pracy pt.: "Znaczenie dystrybucyjne podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1992-2001" Małecka ocenia, że podatek ten ma wbudowany mechanizm różnicujący ciężar podatkowy - bardziej opodatkowuje osoby zamożniejsze. Jego rzeczywista progresja zależy jednak nie tylko od liczby i wysokości stawek czy skali podatkowej, ale i od przysługujących podatnikom ulg. Duża ilość ulg i zwolnień może działać w odwrotnym kierunku - łagodzić progresję. Dzieje się tak, gdy z ulg, choć adresowanych do wszystkich, częściej korzystają osoby zamożniejsze.
Praca brała udział w konkursie "Nowe trendy" na najlepsze doktoraty z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania organizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPiAKE).

UCZ

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i PAP - Nauka w Polsce