VAT w eksporcie wciąż wywołuje problemy

Polska wraz z przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej przejęła cały jej dorobek prawny. System opodatkowania eksportu towarów przyjęty w UE wprowadził mechanizmy znane i akceptowane w wielu...

01.06.2010

Szef KRS krytycznie o propozycjach zmian w sądownictwie

Naszym obowiązkiem jest wyrażanie i popieranie słusznych postulatów środowiska. Formy zgłaszania postulatów mogą być różne, byleby mieściły się w granicach prawa i obowiązującej sędziów etyki oraz...

01.06.2010

Sprzedaż premiowa - problemy podatkowe

Choć pojęcie sprzedaży premiowej występuje w przepisach podatkowych, w żadnej z ustaw nie znajdziemy definicji tego terminu. Regulacji dotyczących sprzedaży premiowej nie zawiera rwnież kodeks...

31.05.2010

To dopiero pierwszy etap reformy prokuratury

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem...

28.05.2010

Co nas czeka w podróżach służbowych?

MPiPS pracuje obecnie nad zmianą przepisw w sprawie podrży służbowych. Projekt może nie jest rewolucyjny, ale wprowadza kilka istotnych zmian. Niniejsze opracowanie omawia spodziewany kształt...

27.05.2010

Prawo podatkowe trzeba napisać od nowa?

Do kasy państwa trafia coraz mniej pieniędzy z PIT, CIT i VAT. Wpływy z podatku CIT w 2009 r. spadły o 11 proc., z PIT o 7,7 proc., z VAT o 2,5 proc. Były wiceminister finansów prof. Witold...

27.05.2010

Wieloletnie planowanie samorządów raczej w teorii

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej. Z założenia ma to być...

26.05.2010

Rośnie znaczenie sądów administracyjnych

Liczba wniosków o podjęcie uchwał NSA jest częściowo wyrazem wzrostu znaczenia orzecznictwa sądowego w systemie prawnym, ale też zwiększenia ilości sporów z administracją. Przedłużenie terminu...

25.05.2010

Podatek liniowy

Z dniem 1 stycznia 2004 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadziła dla podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych nową formę opodatkowania dochodw z działalności...

24.05.2010

W sądzie apelacyjnym przetargi ogłasza dyrektor

Kto pełni funkcję kierownika zamawiającego z punktu widzenia prawa zamówień publicznychw sądzie powszechnym? Organem sądu rejonowego jest prezes sądu oraz kierownik finansowy, jeśli został powołany....

24.05.2010

Powiększenie kapitału to nie koszt

Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdził w...

21.05.2010

Ustawa uzdrowiskowa degraduje uzdrowiska

Ustawa uzdrowiskowa skutecznie blokuje rozwój sieci teleinformatycznych i skazuje 44 miejscowości uzdrowiskowe na bycie technologicznym skansenem, a ich mieszkańców i gości na cyfrowe wykluczenie....

19.05.2010

Tsunami pozwów zbiorowych?

Od 19 lipca obowiązywać będzie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwoli ona poszkodowanym przez jakąkolwiek firmę (producenta, usługodawcę), instytucję finansową (bank, firmę...

17.05.2010

Ugody wciąż mało popularne

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem załatwiania sporów o charakterze cywilnoprawnym jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny. Polubowne, ugodowe rozwiązanie powstałych...

13.05.2010