Zwycięzca przetargu może nie podpisać umowy, ale będą konsekwencje

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowość publicznych kontraktów, przez co wielu przedsiębiorców, którzy wygrali postępowanie, zastanawia się, czy w ogóle podpisywać umowę. Jednak czy wykonawcy mogą po prostu tego odmówić? Okazuje się, że tak, ale zawsze muszą liczyć się z konsekwencjami swojego kroku, np. utratą wadium lub koniecznością zapłacenia odszkodowania.

07.06.2022

Jest dyrektywa, ale w Polsce przepisy o work-life balance jeszcze nie gotowe

Prawo pracy BHP

W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.

07.06.2022

Prof. Adamus: Debitologia - czy powstanie nauka o dłużniku?

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Czy powstanie nauka o dłużnikach łącząca elementy prawa z innymi dyscyplinami wiedzy? W kontekście oczekiwanych „nieoczekiwanych czarnych łabędzi” gospodarki, takich jak postępująca inflacja, stagflacja, bezrobocie, temat wydaje się być bardzo aktualny - pisze prof. Rafał Adamus, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że wpływ upadłości na osobę dłużnika (upadłego) ma daleko idące skutki.

06.06.2022

Niełatwo odbudować dom po publicznym wywłaszczeniu

Nieruchomości

W cieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego toczy się walka tysięcy ludzi. Rząd przekazuje do mediów wizję, w której obecni właściciele nieruchomości winni być usatysfakcjonowani z proponowanych odszkodowań. Zgodnie z tym widzeniem problemu, tylko nieliczne jednostki kreują negatywny wizerunek inwestycji. O co zatem chodzi? Kto ma rację; inwestor publiczny, czy właściciele nieruchomości?

04.06.2022

Prof. Wróbel: Test sędziowskiej niezawisłości wątpliwy, bo nie ma zasad

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowany w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym test bezstronności i niezawisłości wobec sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa będzie trudny do stosowania, ponieważ ta ustawa nie mówi, jak to robić – twierdzi prof. Andrzej Wróbel, sędzia SN w stanie spoczynku, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje, że problemu statusu tych sędziów nie rozwiąże się bez zmian w KRS.

03.06.2022

Pachnik, Prigan: Polska idzie dla UE na ustępstwa, ale czy zakończą one temat praworządności?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

UE wymaga od Polski ustępstw i Polska te ustępstwa zapewne wykona. Mimo że są marginalne - bo tak należy ocenić choćby sposób likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, kolejne pytania prejudycjalne dotyczące polskiej praworządności nie będą już wysłuchiwane przez TSUE z równą atencją. Najdłużej, jako kraj, przegrywać będziemy przed ETPC. Pojawia się jednak wątpliwość, o co UE w istocie chodziło?

02.06.2022

Dr Zemke-Górecka: Pandemia przyspieszyła rozwój mediacji, teraz czas na sądy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czasie pandemii, gdy sądy pracowały w ograniczonym zakresie, mediacja stała się dla wielu osób szansą na rozwiązanie sporu. Ci co raz spróbowali, np. w czasie sprawy rozwodowej, wracali do niej przy okazji innych spraw. Sądy powinny jednak częściej kierować sprawy do mediacji, ważne też m.in. by zwiększyły się stawki mediatorów, tak by utrzymać w zawodzie najlepszych - mówi dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA.

02.06.2022

Dyrektywa o przedsiębiorstwach fasadowych wpłynie na podatek u źródła

Doradca podatkowy Prawo unijne

Komisja Europejska 22 grudnia ubiegłego roku przygotowała projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych (tzw. dyrektywa ATAD 3). Jednym z najistotniejszych obszarów, które zostaną objęte nowymi regulacjami jest kwestia poboru podatku u źródła. Wpływ zmian na dotychczasową praktykę może być nawet większy, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

01.06.2022

Koniec z fałszywymi zniżkami - dyrektywa Omnibus pomoże klientom, sprzedawców może skłonić do kombinowania

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Konieczność prezentacji podczas promocji najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni, rozgraniczanie sprzedaży od osoby fizycznej oraz firmy, konieczność informowania o profilowaniu cen. Zmiany, które dzięki dyrektywie unijnej Omnibus, mają pomóc kupującym, przy polskiej specjalności do kombinowania, mogą sprawić, że mimo wszystko nieuczciwe praktyki wielu sprzedawców na rynku mogą dalej funkcjonować.

01.06.2022

Polskie prawo musi pogodzić wolność w internecie z prawem do kontroli

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Wynikający z unijnej dyrektywy prawno-autorskiej obowiązek dostawców usług online obowiązek weryfikacji treści, które użytkownicy chcą zamieścić na ich platformach, wzbudził kontrowersje. Jednak po wyroku TSUE Polska musi te zasady wprowadzić do prawa. Do wypracowania są jednak „bezpieczniki” wolności wypowiedzi, które będą możliwe do realizacji przy zachowaniu prounijnej wykładni prawa.

31.05.2022

Reforma planowania przestrzennego potrzebna - ale jaka?

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania jest konieczna, jednak jest pytanie, co chcemy przez nią osiągnąć. Jaki cel powinien być przed nią postawiony, do jakiego wzorca powinna dążyć. Na ten moment wydaje się, że reforma niewiele zmieni. Szczególnie, że bez jasnych zasad partycypacji w kosztach budowy infrastruktury i ułatwień w ich finansowaniu nie będzie dobrego planowania przestrzennego.

30.05.2022

Sąd decyduje, gdy nie ma porozumienia o władzy rodzicielskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przygotowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest niezbędnym wymogiem dla pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przy braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

30.05.2022

Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest gwarancją również dla obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.

30.05.2022

Sędzia Begier: Czas pomyśleć o alimentach ustalanych procentowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy wiele lat temu przyjął, że alimenty mogą być ustalane procentowo od wynagrodzenia zobowiązanego do świadczeń, gdy ma stałe zarobki. Być może należy rozważyć powrót do takiego rozwiązania, gdyż często niedługo po zakończeniu sprawy o alimenty wpływa pozew o ich podwyższenie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.

28.05.2022

Sędzia Cebula: Umowy kredytu konsumenckiego często niekorzystne dla pożyczkobiorców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Jakkolwiek nie wszystkie umowy kredytu konsumenckiego zawierają klauzule abuzywne, niemniej w większości z nich są one obecne. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozstrzygał kwestie, które mają praktyczne znaczenie dla ochrony praw konsumentów - wskazuje sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, członek Zespołu ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

28.05.2022

Kontrole trzeźwości także na „home office” - a co z „L4”?

Prawo pracy BHP

Rząd postanowił uregulować pracę zdalną, choć trochę trzeba było na to czekać. Przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wraz z uregulowaniem popularnego „home office”, pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.

27.05.2022

Dr Gajewski: Polityka tranzytowa wpływa na bezpieczeństwo energetyczne

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kryzys energetyczny zainicjowany przez Rosję powinien przyczynić się do trwałej zmiany polskiej kultury energetycznej na poziomie społecznym, technologicznym, politycznym i prawnym. Jeśli spojrzymy na rosyjską „geopolitykę rurociągów” jako na całość dostrzeżemy, że Europa została podzielona gazową żelazną kurtyną - pisze Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

27.05.2022

Sędzia Jeżewska: W czasie wojny walka o praworządność nie traci na znaczeniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obywatele nadal mają małą świadomość nie tylko tego, jakie są ich prawa, ale też tego, jak działa wymiar sprawiedliwości. Z tym związany jest choćby brak zaufania do sędziów i obwinianie ich o sądowe porażki. Naszą rolą jest dążyć do tego, by to zmienić, i to nie tylko podczas Dnia Wymiaru Sprawiedliwości - mówi Prawo.pl sędzia Jolanta Jeżewska z Sądu Rejonowego w Gdyni.

27.05.2022

Mediacja przed rozwodem już nie obowiązkowa - MS modyfikuje projekt

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Po fali krytyki ze strony środowisk prawniczych, a także Rady Legislacyjnej, ministerstwo zmodyfikowało pierwotny projekt w ten sposób, że postępowanie informacyjne będzie wszczynane dopiero po wniesieniu pozwu o rozwód czy separację, a nie będzie je poprzedzać, uniemożliwiając tym samym wcześniejsze wniesienie pozwu - pisze Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis.

26.05.2022

Prof. Waltoś: Każde zło w prawie kiedyś mija

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Łamanie praworządności w Polsce kiedyś się skończy. Każde zło ma swój koniec, każde deprawowanie prawa też. W pewnym momencie napotyka na wzrastający opór i wreszcie dochodzi, jeśli nie do rewolucji, to przynajmniej do wywrócenia dotychczasowego porządku. I ja w to wierzę – mówi prof. Stanisław Waltoś w wywiadzie udzielonym Prawo.pl z okazji swojego jubileuszu 90-lecia.

26.05.2022