Ułatwienia w przekształcaniu obiektów handlowych i biurowców na mieszkania coraz bliżej

Budownictwo

Zmiany w specustawie mieszkaniowej powinny pomóc deweloperom, gdyż umożliwią im realizację inwestycji na terenach, na których obecnie nie jest to możliwe, co przy obecnym braku dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową będzie dla nich niezwykle pomocne. Zapewne spowoduje to, że więcej niż do tej pory inwestycji realizowanych będzie w centrum miast.

19.11.2022

Orzeczenie w sprawie WIBOR - złotówkowicze ruszą do sądów?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Wiadomość o precedensowym orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie kredytowej zelektryzowała opinię publiczną. Obniżenie rat kredytów o tzw. WIBOR wygenerowało spadek raty kredytowej o… kilka tysięcy złotych. Taka sytuacja byłaby ratunkiem dla setek tysięcy kredytobiorców, którzy w obliczu rosnących stóp procentowych muszą mierzyć się z galopującym wzrostem rat.

18.11.2022

Frankowicze idą po przewlekłość postępowania, której sądy nie widzą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprawy frankowe trwają często bardzo długo, ale coraz więcej tzw. frankowiczów korzysta z dobrodziejstwa ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - pisze dr Kacper Rożek, adwokat w SKIBA | ROŻEK adwokaci.

18.11.2022

Dyrektywa ATAD 3 dotycząca shell companies, czyli kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego

CIT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy mającej przeciwdziałać wykorzystywaniu przedsiębiorstw fasadowych („shell companies”) do unikania opodatkowania. Zgodnie z planem, dyrektywa ma zostać implementowana w państwach członkowskich do 30 czerwca 2023 r. i wejść w życie 1 stycznia 2024 r. – piszą Maciej Grzymała i Monika Kaleta, eksperci Enodo Advisors.

17.11.2022

Prof. Szostek: Prawnik nie może zamykać się w hermetycznej bańce

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Nie da się dziś uciec od technologii, więc trudno, żeby prawnicy nie rozwijali się w tym kierunku. Nowoczesne studia muszą uwzględniać synergię techniki oraz prawa - mówi prof. Dariusz Szostek, specjalista w zakresie prawa i nowych technologii. Kompetencje w tym zakresie zdobywać można na prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim studiach podyplomowych: Cyber Science.

17.11.2022

Bancassurance – niełatwa analiza potrzeb klienta w świetle wymagań KNF

Finanse Banki

Od 2017 r. w Polsce obowiązują przepisy nakładające na banki obowiązek badania potrzeb konsumenta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Tym samym stanęły one wobec problemów: jak pozyskać od konsumenta informacje, które pozwolą spełnić ustawowe wymagania i nie narazić się KNF-owi? Jakie dokładnie dane gromadzić i w jakiej formie? Jak to zrobić, by nie zniechęcić klienta do zakupu produktu przez nadmierny formalizm.

17.11.2022

Wiceminister Romanowski: Na razie za wcześnie na mediację obligatoryjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mediacja w Polsce coraz lepiej się rozwija, wzrasta liczba i spraw do niej kierowanych, i ugód. Wyzwania to choćby profesjonalizacja mediatorów, być może stworzenie dla nich kodeksu etyki, i dalsze rozpowszechnianie mediacji. Przy czym tej obligatoryjnej mówimy „jeszcze nie teraz”, bo taki krok wymaga rozwagi i dogłębnych analiz – mówi dr Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości.

17.11.2022

Skarga pauliańska ma unieważnić wyprowadzenie aktywów z Idea Banku

Prawo cywilne Finanse

Syndyk masy upadłości Idea Bank S.A. pozwał LC Corp B.V., spółkę Leszka Czarneckiego z siedzibą w Amsterdamie, w trybie skargi pauliańskiej. Wartość sporu to blisko pół miliarda złotych, a sprawa dotyczy wyprowadzenia z upadłego Idea Bank S.A. aktywów w postaci akcji spółki zależnej - IDEA Getin Leasing S.A.

16.11.2022

Okazjonalna praca zdalna – czyli home-office w nowej odsłonie

Prawo pracy

Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy – pisze Hubert Kowalski z firmy doradczej zajmującej się planowaniem czasu pracy.

16.11.2022

Michał Laskowski: Okrągły stół o sądach to dobry pomysł, ale czy realny?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Propozycja zorganizowania okrągłego stołu, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań zmierzających do wyjścia z obecnego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości brzmi interesująco, ale nie bardzo wierzę w jej powodzenie – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I zastanawia się, czy jest ktoś cieszący się powszechnym zaufaniem, kto mógłby moderować takie prace.

16.11.2022

Coraz większe znaczenie zasady ceny rynkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Dokumentacja cen transferowych zawsze stanowić będzie punkt wyjścia w kontroli, dlatego jej treść musi uwzględniać odpowiedni kontekst. Gdy kontrola zostanie już zainicjowana, ważne jest, aby przedstawiciele organu nie pozostawali osamotnieni w analizie stanu faktycznego, który biorąc pod uwagę szeroką definicję zasady ceny rynkowej, może być różnie postrzegany – pisze Adam Zbroiński, menadżer w Crido.

15.11.2022

Pakulski: Wzrost liczby studentów medycyny nie rozwiązuje problemu braku lekarzy

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ogromne braki kadrowe wśród lekarzy powodują, że pogarsza się dostępność do świadczeń, coraz dłużej trzeba czekać na wizytę albo szukać pomocy medycznej w odległej często miejscowości. Efektem zaniedbania problemów systemu opieki zdrowotnej jest też praktyczna prywatyzacja świadczeń. Lekarze odchodzą z nieprzyjaznego i przeciążonego publicznego systemu do udzielania usług prywatnych.

15.11.2022

Prof. Piotrowski: Trzeba dostosować liczbę mandatów do zaludnienia okręgów, bez politycznych spekulacji

Administracja publiczna Wybory

Ponieważ od czasu wprowadzenia obecnego podziału kraju na okręgi wyborcze do parlamentu nastąpiły istotne migracje ludności, ustawodawca jest zobowiązany skorygować liczby mandatów w niektórych z nich, by głosy wyborców w każdym miały podobną siłę. Powinien to zrobić bez analizowania ewentualnych politycznych strat i korzyści – uważa prof. Ryszard Piotrowski.

14.11.2022

Nowelizacja prawa budowlanego - odpowiedzialność za wprowadzenie organu w błąd ma odstraszać pieniaczy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nie wydaje się, aby dla faktycznych pieniaczy groźba odpowiedzialności karnej była istotnym czynnikiem odstraszającym przed przedłużaniem postępowań. Najczęściej też ciężko „pieniaczom” będzie postawić zarzut umyślnego wprowadzenia organu w błąd ze względu na brak posiadania przez nich informacji na temat planowanej inwestycji - pisze Michał Siembab.

12.11.2022

Prof. Taborowski: Mamy kryzys konstytucyjny, kary i niechęć do naprawienia sytuacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Gwarancje niezawisłości sądów zostały ograniczone, a standard krajowy spadł poniżej wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Władza polityczna wywiera bezpośredni lub pośredni nacisk na sędziów, a dzieje się to poprzez prokuratorów, rzeczników dyscyplinarnych sądów, ministra sprawiedliwości, kierownictwa sądów i przez działania nowo nominowanych sędziów SN.

11.11.2022

Do rozwoju kancelarii konieczny jest kontakt z klientem i komunikacja

Prawnicy Doradca podatkowy

Wystarczy popatrzeć na przykład największych korporacji, które osiągnęły sukces biznesowy. Właściwie trudno znaleźć przykład firmy „z najwyższej półki”, która by nie kierowała do swoich klientów stałego mailingu, zawierającego najważniejsze dla nich informacje. Nie mówiąc już o stałej obecności w mediach, zwłaszcza społecznościowych – mówi Konrad Dyda, prawnik, ekspert Legal Alert.

10.11.2022

Skóbel: W wielu szpitalach zwiększenie wyceny świadczeń nie wystarczyło na wypłatę podwyżek płac

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Są podmioty, które zyskały na zmianie cen, ale są i takie, dla których wycena świadczeń okazała się skrajnie niekorzystna. Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia próbują przerzucić odpowiedzialność za powstałą sytuację na dyrektorów szpitali, a brakuje refleksji, czy nie został popełniony błąd - uważa Bernadeta Skóbel radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.

10.11.2022

Sumowanie oddziaływania nadajników telekomunikacyjnych to nadinterpretacja prawa

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze

Mimo wykreślenia instalacji telekomunikacyjnych z listy inwestycji, które mogą istotnie oddziaływać na środowisko, organy samorządowe wciąż czasem nadinterpretują przepisy, zmuszając firmy do czasochłonnego uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz sumowania oddziaływania wszystkich nadajników znajdujących się w projekcie instalacji. Wydłuża to proces inwestycyjny, ale w opinii wielu prawników jest rażącą nadinterpretacją przepisów.

09.11.2022

Można cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale trzeba uważać na procedury

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Zadłużony konsument, którego sytuacja finansowa uległa zmianie, może cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musi tylko wnieść pismo procesowe do sądu wraz z oświadczeniem. Uzasadnienie nie jest obowiązkowe, ale bezpieczniej jest je wskazać. Sąd może oddalić wniosek w sytuacji zagrażającej interesom wierzycieli. Pisze o tym Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

09.11.2022

Michalik: Rozliczenia w grupach VAT będą korzystne, ale przepisy trzeba uprościć

VAT Doradca podatkowy

Mam nadzieję, że przepisy o grupach zostaną w niedalekiej przyszłości znacząco zliberalizowane. Już sama ich konstrukcja ogranicza korzyści. To oczywiście świadoma decyzja ustawodawcy. Niemniej poziom komplikacji rozliczenia np. gdy niektórzy członkowie grupy muszą przy odliczeniu podatku naliczonego stosować proporcje jest stanowczo nadmierny - mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.

08.11.2022