Prof. Zaleśny: Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to przekazanie Unii kompetencji, zwykła większość nie wystarczy

Administracja publiczna Prawo unijne

Ratyfikacja unijnej decyzji o tworzeniu Funduszu Odbudowy oznacza przekazanie Komisji Europejskiej części kompetencji organów władzy państwowej Polskiego Państwa, a to wymaga procedury wynikającej z art. 90 konstytucji, czyli większości 2/3 w obu izbach parlamentu albo referendum - twierdzi dr hab. Jacek Zaleśny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

12.04.2021

Kredyty frankowe - czy polskie banki mają własny system prawa?

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W środowisku kredytobiorców frankowych pojawiła się uzasadniona obawa, że niektórzy ekonomiści starają się wytworzyć presję na polskie sądy i wpłynąć na sposób stosowania przez nie prawa. Wypada jednak wierzyć, że mimo to Sąd Najwyższy wyda uchwałę zgodną z orzecznictwem TSUE, a polscy obywatele i uczciwi przedsiębiorcy poczują, że stoi na straży ich praw - pisze Arkadiusz Szcześniak

11.04.2021

Prof. Zajdel–Całkowska: Pacjent musi oswoić się z telemedycyną 

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Funkcjonowanie telemedycyny nie jest uzależnione jedynie od dobrej woli i chęci personelu medycznego. W grę wchodzą jeszcze warunki techniczne i umiejętności, których wiele osób po prostu nie posiada - zauważa dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

10.04.2021

Prof. Piotrowski: Sędziowie pokoju raczej sądom nie pomogą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tworzenie nowej instytucji sędziego pokoju nie ma podstaw konstytucyjnych ani praktycznego uzasadnienia. Nie zmieści się w istniejącym obecnie w Polsce ustroju wymiaru sprawiedliwości, ani nie rozwiąże żadnego z istotnych problemów polskich sądów - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

09.04.2021

Ryzyka nie da się uniknąć, ale można i trzeba je kontrolować

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Ignorowanie ryzyka było wspólnym mianownikiem wielu katastrof na świecie - można to zauważyć, analizując zjawiska w obszarze zarządzania w ciągu ostatnich lat. Jeśli nie mierzysz ryzyka, to nie kontrolujesz, nie kontrolujesz - to nie zarządzasz - to elementarne zasady – mówi Iwona Bogucka, prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

08.04.2021

Sędzia Bednarczyk: Uwzględnianie roszczeń obu stron uprości frankowe spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Reprezentowany – między innymi przeze mnie - w obecnym orzecznictwie pogląd o konieczności uwzględniania roszczeń obu stron (niesłusznie nazywany teorią salda) pojawił się właśnie po to, aby uprościć rozliczenia, zmniejszyć liczbę procesów i chronić jedną stronę (konsumenta) przed upadłością banku albo jego przymusową restrukturyzacją - przekonuje sędzia Piotr Bednarczyk.

08.04.2021

Rewolucja nie wydarzy się centralnie, ona dzieje się lokalnie

Samorząd terytorialny

Samorząd się zmienia – lokalni działacze, którzy przyglądają się decyzjom władz i chcą zmienić samorząd, decydują się kandydować. I wygrywają wybory. Już widać, że to się powtórzy, bo jeszcze więcej tych, którzy dbają o swoje gminy, wystartuje. A ci, którzy dostają się do władz, chcą zarządzać razem z mieszkańcami. Zmiany są więc rewolucyjne – mówi Szymon Osowski z Watchdog Polska.

07.04.2021

Państwo może płacić firmom odszkodowania za źle wprowadzone ograniczenia

Prawo cywilne Koronawirus

Zgodnie z Konstytucją ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Interesem takim może być potrzeba ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Jednak wprowadzenie w drodze rozporządzenia i egzekwowanie takich ograniczeń, które nie mają oparcia w ustawie, może skutkować roszczeniami wobec państwa - mówi Jacek Stokłosa,

07.04.2021

Isański: Zamiast sądów i dobrego orzecznictwa mamy biurokrację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

Czy w rzeczywistości sądownictwo administracyjne jest w dobrym stanie? Odpowiedź jest szalenie ważna, ponieważ to najważniejszy sąd dla obywateli, który chroni ich praw przed nadużywającymi swych uprawnień urzędnikami. Obywatel do obrony swych praw ma tylko sąd – mówi Marek Isański. Jego wątpliwości nie osłabia fakt, że sądy administracyjne uchylają około 30 proc. zaskarżonych decyzji.

06.04.2021

W pandemii samoocena kontroli zarządczej nabiera szczególnego znaczenia

Samorząd terytorialny Koronawirus Kontrola zarządcza

Jednostki podczas pandemii działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, co wymusza zmiany, jak np. praca zdalna. To wywołuje konieczność modyfikacji w systemie kontroli zarządczej. Działanie nowych rozwiązań powinno być na bieżąco monitorowane. Wskazane jest więc, aby samoocena kontroli zarządczej w warunkach pandemii była dokonywana częściej niż raz na rok - mówi dr Joanna Przybylska.

03.04.2021

Preferencje dla zaszczepionych – uzasadnione nierówne traktowanie czy dyskryminacja?

Opieka zdrowotna Prawo unijne Koronawirus

Gdy na całym świecie, w tym w państwach Unii Europejskiej rozpoczęła się bezprecedensowa akcja masowych szczepień, szybko pojawiły się propozycje uczynienia ze szczepienia przeciw COVID-19 przesłanki dostępu do określonych usług lub miejsc, a zatem zróżnicowania sytuacji prawnej osób zaszczepionych i niezaszczepionych - pisze dr hab. Izabela Wróbel, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

03.04.2021

Prof. Dowgier: Wyrok TK w zakresie podatku od nieruchomości to żadna rewolucja

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Nie jest prawdą, że po wyroku TK nieruchomości, które aktualnie nie są faktycznie wykorzystywane do biznesu, będą podlegały opodatkowaniu niższą stawką. W uzasadnieniu orzeczenia wprost wskazano, że związek z działalnością gospodarczą może mieć charakter faktyczny lub potencjalny. Ta potencjalność jest kluczowa – tłumaczy dr hab. Rafał Dowgier, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

02.04.2021

Dr Andrzej Olaś: Sądy pokoju nie uzdrowią wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie pokoju mają zajmować się sprawami drobnymi i prostymi, ale proces ich wprowadzania do polskiego wymiaru sprawiedliwości taki nie będzie. Istotna jest też kwestia zagwarantowania ich apolityczności i niezawisłości, przy powszechnych wyborach i silnym upartyjnieniu życia publicznego - bez tego będzie to destrukcyjne dla całego państwa - pisze adwokat dr Andrzej Olaś,

02.04.2021

Firmy muszą sprawdzać transakcje swoich klientów

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Kolejne nowelizacje ustaw podatkowych sukcesywnie przerzucają na podatników obowiązki w zakresie weryfikacji statusu podatkowego kontrahentów. Należyta staranność w doborze kooperantów wymagana jest już nie tylko w obszarze podatku VAT, ale też coraz szerzej wchodzi na „salony” podatków dochodowych - pisze Izabela Wiewiórka z kancelarii Wolf Theiss.

01.04.2021

Marcin Kleina: Pandemia wymusiła inwestycje w cyfryzację biznesu, także prawniczego

Nowe technologie LegalTech

Ostatni rok pokazał, że szybka cyfryzacja jest możliwa, i to z sukcesem. Ta rewolucja technologiczna nie byłaby realna bez wielkiej zmiany mentalnej, jaka dokonała się wśród decydentów niemal wszystkich segmentów rynku. Wszyscy przekonali się do zdalnych spotkań, elektronicznych podpisów czy obiegu dokumentów w chmurze, a to otwiera przed nami kolejne możliwości - mówi Marcin Kleina,

01.04.2021

Licencja przymusowa - możliwe ograniczenie ochrony patentowej szczepionki przeciwko Covid-19

Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia

W obliczu skali pandemii opracowanie przez naukowców leków i szczepionek, które pomogą pokonać wirusa oraz ich wyprodukowanie stało się najwyższym priorytetem. Warto wiedzieć, że w obliczu wojny prowadzonej z wirusem, państwa mają możliwości zastosowania nadzwyczajnego instrumentu prawnego wobec posiadaczy patentów, jakim jest licencja przymusowa - pisze Karolina Marciniszyn,

01.04.2021

Parlament Europejski podkreśla rolę przedsiębiorstw w przestrzeganiu praw człowieka

Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Przyjęcie przez Parlament Europejski Rezolucji dotyczącej należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw to jeden z ważnych kroków na drodze do przestrzegania praw człowieka oraz standardów środowiskowych w łańcuchu dostaw. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie prawie 25 mln osób doświadcza pracy przymusowej,

31.03.2021

Szymański: Umowa jest jak dom. Jeśli się wali, pretensje trzeba mieć do architekta

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe

Wywody niektórych ekonomistów przypominają narzekania, że źle zaprojektowany dom się zawalił. Pretensje należy kierować w takim wypadku do odpowiedzialnego za projekt architekta, zamiast utyskiwać na prawa fizyki. Ekonomistom zaś wydaje się umykać zasadnicza różnica pomiędzy umową rozumianą jako konstrukcja prawna a zamierzeniem ekonomicznym - przekonuje adwokat Marcin Szymański,

31.03.2021

Gut-Mostowy: Vouchery turystyczne ważne dłużej, ale nastawiajmy się na rodzinne wczasy w Polsce

Prawo gospodarcze Prawo unijne Koronawirus

Zmiany w ustawie covidowej pozwolą na skorzystanie z voucherów nawet do dwóch lat od czasu, gdy miała się odbyć pierwotna impreza turystyczna. Jeśli ktoś do tej pory nie miał możliwości wykorzystania vouchera, oferujemy mu możliwość, żeby skorzystał z niego później. Ja namawiam, aby podczas wakacji korzystać z uroków Polski, wspierać turystykę krajową - mówi Andrzej Gut-Mostowy,

31.03.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski