Wojenne niewolnice bez zadośćuczynienia - immunitet państwa górą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd w Korei Południowej odrzucił pozew o zadośćuczynienie za krzywdy wniesiony przeciwko Japonii przez grupę byłych niewolnic seksualnych z okresu II wojny światowej. Powołał się na immunitet jurysdykcyjny obcego państwa. Jednak inny sąd stwierdził, że immunitet nie przysługuje Japonii dlatego, że jej rząd podczas wojny dopuścił się czynów przestępczych przeciwko ludzkości.

24.04.2021

Fundacja rodzinna – nowe rozwiązanie dla korzystnej sukcesji firm?

Spółki Prawo gospodarcze

Jest już projekt ustawy o fundacji rodzinnej, a wstępnie planowany termin jej wejścia w życie to 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z deklaracjami rządu jest on próbą odpowiedzi na podnoszony wielokrotnie w środowisku firm rodzinnych postulat wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ułatwiającej sukcesje w takich przedsiębiorstwach - piszą Joanna Wierzejska i Jakub Wieszczeczyński

23.04.2021

Markiewicz: Sąd nie jest sądem, jeśli powołano go nielegalnie

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli nie będzie zdecydowanego cięcia i uznania, że sędziowie powoływani przez neoKRS nie są sędziami, to problem w polskich sądach będzie coraz mocniej narastał. Zdaję sobie sprawę, że pierwszy rok czy dwa porządkowania może być trudny, ale weźmiemy za to odpowiedzialność - mówi prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

22.04.2021

Trociuk: Komisarz niekonstytucyjny, ale zastępcy RPO mogą realizować zadania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Powołanie pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich lub jakiegoś "komisarza" byłoby sprzeczne z konstytucją, ale po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zastępcy RPO mogą bez przeszkód wykonywać wszystkie zadania przypisane temu urzędowi - twierdzi Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. I przypomina, że tak było w 2010 roku,

21.04.2021

Adwokat Krzywański: Rozliczanie dochodów zagranicznych nie takie proste

Domowe finanse PIT Rachunkowość Podatki międzynarodowe

Kluczowe jest ustalenie, czy nadal jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, a dopiero później analizowanie możliwości uzyskania rezydencji innych państw. Jest bowiem możliwe, że w tym samym czasie dwa państwa uznają nas za rezydenta i będą domagać się podatku – mówi Tomasz Krzywański, adwokat w zespole doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii GWW .

20.04.2021

Prof. Bosek: Skargę nadzwyczajną powinni składać także pełnomocnicy stron

Prawo cywilne Prawnicy

Same strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników powinny zostać upoważnione do wnoszenia skarg nadzwyczajnych - uważa prof. Leszek Bosek, sędzia Sądu Najwyższego. Jego zdaniem byłoby to najbardziej demokratyczne rozwiązanie. Należy też zastanowić się, czy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w ogóle powinna pozostać w systemie środków zaskarżenia - dodaje sędzia.

20.04.2021

Obowiązkowa mediacja - to dobry krok, ale można zrobić kilka innych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Każdy pozew w sprawie gospodarczej lub dotyczący prawa pracy kierowany do sądu musi być poprzedzony mediacją. Sąd miałby 30 dni na zatwierdzenie ugody – proponuje resort sprawiedliwości. Zdaniem prawników i mediatorów to krok w dobrym kierunku, który może wzmocnić polubowne metody rozwiązywania sporów.

19.04.2021

Adwokat Motyl: LIBOR tylko do końca roku, po nim szwajcarski SARON?

Compliance Prawo unijne Kredyty frankowe

Wskaźnik LIBOR stanowi podstawowy element funkcjonowania rynków finansowych. Jest szczególnie istotny dla kredytobiorców posiadających kredyty w walucie innej niż złotówki, z oprocentowaniem liczonym w oparciu właśnie o ten wskaźnik. Problem w tym, że z końcem roku LIBOR zniknie. Co dalej? - analizuje adwokat Małgorzata Motyl.

19.04.2021

Izdebski: Nie ma ucieczki od tego, by dane były dostępne w internecie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO Prawo unijne

Coraz więcej osób i organizacji domaga się, żeby publiczne dane były dostępne w sieci. Więc to nie ustawa ani program, ale przede wszystkim życie zmusiło urzędy do tego, żeby coraz więcej danych publikowały w sposób otwarty - mówi Krzysztof Izdebski, prawnik, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.

17.04.2021

Sędzia Miczek: Mediacja może pomóc, ale nie rozwiąże problemów sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Im więcej elementów prowadzących do zinstytucjonalizowania mediacji, tym mniejsza szansa na jej rzeczywiste upowszechnienie, jako realnej formy rozwiązywania sporów, przed ich skierowaniem do sądu. Najlepszą zaś drogą do upowszechniania mediacji jest dobry przykład idący od podmiotów publicznych jakim jest Skarb Państwa lub samorząd - pisze sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

17.04.2021

Jacek Czabański: SN nie może pomijać unijnego orzecznictwa i podstawowych zasad prawa cywilnego

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma się pochylić nad pytaniami w sprawie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Problem w tym, że ich uzasadnienie nasuwa niedosyt, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie orzecznictwa TSUE - stwierdza adwokat dr Jacek Czabański, który analizuje pytania w kontekście unijnego orzecznictwa i dyrektywy o ochronie konsumentów,

16.04.2021

Prof. Adamski: Pominięcie parlamentu w ratyfikacji Funduszu Odbudowy naruszy konstytucję

Prawo unijne

Gdyby z obawy przed brakiem potrzebnej większości politycy zdecydowali się ratyfikować unijny Fundusz Odbudowy tylko przez prezydenta, z pominięciem parlamentu, zostałoby to zapewne zaakceptowane przez organy UE, ale jako akt niekonstytucyjny mogłoby być w przyszłości kwestionowane - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

16.04.2021

Nadszedł czas na definicję transakcji kontrolowanej

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Problematyka cen transferowych wciąż stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania polskich przedsiębiorców. Wynika to chociażby z wprowadzenia przez ustawodawcę od stycznia 2021 r. prawdziwie rewolucyjnych przepisów w zakresie należytej staranności w transakcjach z kontrahentami dokonującymi rozliczeń z rajami podatkowymi – pisze Radosław Chudy z GWW.

15.04.2021

Adw. Sitek: Postępowanie upadłościowe jako formuła zamykania szeroko oczu na prawdę

Prawo gospodarcze

Dokonane w minionym piętnastoleciu zmiany w przepisach nie oznaczają rezygnacji z zasady prawdy materialnej. Inny niż w okresie obowiązywania zasady prawdy obiektywnej jest sposób dochodzenia do prawdy - pisze Oskar Sitek, adwokat i partner w RESIST Rezanko Sitek, komentując praktykę orzeczniczą w postępowaniach upadłościowych.

15.04.2021

Prof. Izdebski: Akademia Kopernikańska to niepotrzebna rewolucja w nauce

Szkolnictwo wyższe

Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego uznało projekt dotyczący tworzenia Akademii Kopernikańskiej za „wyjątkowo szkodliwy i wręcz ośmieszający powagę państwa polskiego”. Z tą opinią, która nakazuje przypomnieć sobie zakończenie starego dowcipu: „i śmiesznie, i strasznie”, trudno się nie zgodzić - uważa prof. Hubert Izdebski.

14.04.2021

Adw. Pieckowski: Przełomowe znaczenie zmian w kpc w sprawie mediacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana przepisów o mediacji zawarta w kodeksie postepowania cywilnego i kodeksie cywilnym ma przełomowe znaczenie w rozwoju polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, szczególnie gospodarczych i pracowniczych w Polsce. Jako taka zasługuje na całkowitą aprobatę i poparcie - uważa adwokat i mediator Sylwester Pieckowski.

13.04.2021

Państwa coraz bardziej interesują się gospodarką cyfrową

Finanse Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Komisja Europejska pracuje nad przepisami dotyczącymi gospodarki cyfrowej. Akt o rynkach cyfrowych wprowadzi do europejskiego systemu prawnego kategorię tzw. strażników dostępu, kontrolujących dostęp do informacji i usług. Za naruszenie przepisów będą groziły surowe kary - nawet 10 proc. całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa na świecie – pisze Paweł Uściński.

12.04.2021

Marcin Szymański: To kodeks cywilny decyduje o ważności umowy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniami niektórych prawników, że w każdym przypadku stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowień umowy zawartej z konsumentem, jedynie od decyzji konsumenta zależy, czy umowa ta może obowiązywać dalej czy też upada. Prawo cywilne stanowić musi bowiem spójny system - pisze adwokat Marcin Szymański,

12.04.2021

Prof. Zaleśny: Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to przekazanie Unii kompetencji, zwykła większość nie wystarczy

Administracja publiczna Prawo unijne

Ratyfikacja unijnej decyzji o tworzeniu Funduszu Odbudowy oznacza przekazanie Komisji Europejskiej części kompetencji organów władzy państwowej Polskiego Państwa, a to wymaga procedury wynikającej z art. 90 konstytucji, czyli większości 2/3 w obu izbach parlamentu albo referendum - twierdzi dr hab. Jacek Zaleśny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

12.04.2021

Kredyty frankowe - czy polskie banki mają własny system prawa?

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W środowisku kredytobiorców frankowych pojawiła się uzasadniona obawa, że niektórzy ekonomiści starają się wytworzyć presję na polskie sądy i wpłynąć na sposób stosowania przez nie prawa. Wypada jednak wierzyć, że mimo to Sąd Najwyższy wyda uchwałę zgodną z orzecznictwem TSUE, a polscy obywatele i uczciwi przedsiębiorcy poczują, że stoi na straży ich praw - pisze Arkadiusz Szcześniak

11.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski