Górski: Reforma planistyczna idzie w złym kierunku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zamiast narzędzi reglamentacji gruntów inwestycyjnych należy raczej poszukiwać rozwiązań pozwalających na maksymalizację efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz minimalizację konieczności budowy nowej. Decyzje o warunkach zabudowy powinny być uzależnione od spełnienia standardów dostępności infrastruktury technicznej (i ew. społecznej), aniżeli od istnienia pewnej ilości budynków w jakiejś odległości od siebie.

02.11.2022

Prawnicze czary w Halloween z przymrużeniem oka

Prawo karne

Coraz bardziej popularny, nie tylko w Ameryce, Halloween sprzyja magicznemu myśleniu. Prawnik również może mu ulec. Ale czy prawnikowi wypada pisać o wiedźmach i diable w kontekście prawnym, rozważając legalność czarów, konszachtów z diabłem czy handlu nawiedzonymi domami? Pisze o tym dr hab. Michał Jackowski, profesor WSHiU, adwokat, doradca podatkowy.

31.10.2022

Aż 80 proc. Holendrów ufa swoim sądom, w Polsce to niewiele ponad 40 proc.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polskę czeka żmudny i długotrwały proces odbudowywania rekordowo niskiego zaufania społecznego wobec wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem Holendrzy przez wiele lat stabilnych demokratycznych rządów zbudowali system zarządzania wymiarem sprawiedliwości, który przynosi efekt 80-procentowego zaufania społeczeństwa do sądów. W Polsce to tylko 42 proc.

31.10.2022

Rozliczanie wpłat do PPK – korekty wciąż z problemami

Domowe finanse Emerytury i renty PIT PPK

Po prawie 3 latach funkcjonowania PPK ustawodawca zdecydował się wreszcie uregulować zasady dokonywania korekt wpłat przekazywanych przez podmioty zatrudniające do instytucji finansowych. Jednak wielu pracodawców nadal nie ma pewności jak powinni się zachować, gdy korekta zostanie już dokonana lub gdy okaże się, że jej dokonanie przez instytucję finansową stanie się niemożliwe.

29.10.2022

Prof. Grzybczyk: Alkohole rozpalają emocje i powodują spory sądowe, a nawet wojny

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

O marki znanych trunków nieraz toczyły się spory dotyczące własności i praw do zarobku na nich - mówi prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej książka pt. "Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej" właśnie ukazała się nakładem Wolters Kluwer Polska.

29.10.2022

Obowiązujące prawo nie ułatwia relacji pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Relacje pomiędzy pracodawcami a zakładowymi organizacjami związkowymi często są skomplikowane i budzą wiele emocji, bo są to podmioty stojące po „dwóch stronach barykady”. Do tego bieżącego rozwiązywania sytuacji konfliktowych nie ułatwia ustawa o związkach zawodowych, która weszła w życie ponad 30 lat temu i pomimo „dużej” nowelizacji z 2019 roku, nie nadąża za zmianami w innych przepisach prawa.

28.10.2022

Prawa autorskie osobiste - czy mają nadal sens w dobie komercjalizacji sztuki

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Mówiąc lub pisząc o prawach autorskich, najczęściej mamy na myśli tylko prawa autorskie majątkowe, czyli prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i czerpania z tego korzyści finansowych. Tym uprawnieniom poświęcone są głównie umowy, te prawa wyceniamy, sprzedajemy, wykorzystujemy. Niewiele uwagi poświęca się jednak innym uprawnieniom autora, prawom autorskim osobistym.

27.10.2022

Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi też mają dodatkowe obowiązki informacyjne

Prawo gospodarcze Finanse

Obowiązujące od ponad roku unijne przepisy zobowiązują do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Dotyczy to produktów, które promują, m.in. aspekt środowiskowy lub społeczny, albo produktów finansowych, które mają na celu zrównoważone inwestycje. Unijne prawo nakłada na nie dodatkowe obowiązki informacyjne.

26.10.2022

Sygnaliści – projekt bez obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy Prawo unijne

Aktualny projekt regulacji dotyczący ochrony sygnalistów nie nakłada obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Przyjmowanie tego typu zgłoszeń zależeć będzie od decyzji pracodawcy. Rezygnacja z przyjmowania zgłoszeń anonimowych wydaje się być korzystna, ponieważ zmniejsza obciążenie pracowników obsługujących system compliance. W praktyce odrzucenie zgłoszeń anonimowych może jednak przynieść pracodawcy więcej szkód niż korzyści. Piszą o tym Przemysław Mazur i Klaudia Kowalewska, prawnicy z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

26.10.2022

Prof. Romanowski: Prawo holdingowe – czyli „hattrick” ministra Sasina

Spółki

Nowela wprowadzająca m.in. prawo holdingowe powoduje, że biznesowi powinna zapalić się „czerwona lampka”. Nieufność wywołuje już fakt, że powstała z inicjatywy i pod egidą ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jego duży dystans do corporate governance i zamiłowanie do Twittera, jako środka wydawania poleceń zarządom spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa, jest powszechnie znane. Pisze o tym prof. dr hab. Michał Romanowski.

25.10.2022

Fundacja Helsińska: Nietykalność z mocą wsteczną nielegalnego przekazania danych

Samorząd terytorialny Wybory

Sejm pracuje nad rozwiązaniami legalizującymi działania niektórych władz samorządowych podejmowane w związku z tzw. wyborami korespondencyjnymi. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, próba przyjęcia takiej ustawy jest kolejnym dowodem na trwający w Polsce kryzys praworządności, w którym władza kosztem praw i wolności obywateli zabezpiecza swoje partykularne interesy.

24.10.2022

Sewerynik: Gdzie jest wilk w owczej skórze przy mediacjach z frankowiczami?

Wymiar sprawiedliwości

Kształt mediacji frankowych z pewnością nie jest doskonały, ale z mojego doświadczenia wynika, że są one szansą dla obu stron – zarówno kredytobiorców, jak i banku. Spotykam zarówno kredytobiorców, którzy są rozczarowani propozycją banku, jak i takich, którzy są nią pozytywnie zaskoczeni. Ale to nie mediator ocenia propozycję, ale strona – pisze radca prawny i mediator Jakub Sewerynik.

24.10.2022

Eksperci Senatu: Niebezpieczne otwarcie drogi do manipulacji wynikami wyborów

Samorząd terytorialny

Przedłużenie o siedem miesięcy terminów wyborów samorządowych to precedens. Może on spowodować postępującą erozję demokratycznego charakteru państwa oraz zaufania obywateli. Spodziewać się można, że dopuszczenie do wadliwego wydłużenia kadencji z uwagi na tak błahe powody - uważają konstytucjonaliści, eksperci Senatu i rekomendują odrzucenie projektu w całości. Precedens ten otworzy drogę do dalszego naruszania zasady kadencyjności w przyszłości.

22.10.2022

Po nowelizacji prawa spółek zmiany także w funkcjonowaniu rad nadzorczych

Spółki Prawo gospodarcze

Zmiany wprowadzane w prawie spółek są próbą ustanowienia pewnego minimalnego zakresu dobrych praktyk do sposobu funkcjonowania rad nadzorczych, a w przypadku niektórych spółek może nawet próbą nadania sensu ich funkcjonowania. Ta próba może okazać się udana, przynajmniej w części przypadków - pisze Filip Krężel z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

21.10.2022

Plany motywacyjne – oferta publiczna akcji skierowana do pracowników

Prawo pracy Spółki Finanse

Coraz częściej można spotkać się z programami motywacyjnymi, w ramach których pracownicy spełniający określone kryteria, najczęściej dotyczące stażu pracy, otrzymują prawo nabycia papierów wartościowych na preferencyjnych warunkach, które zwykle obejmują niższą od rynkowej cenę nabycia lub częściowe sfinansowanie zakupu przez emitenta. Najczęstszym modelem jest oferowanie nabycia akcji spółki matki przez pracowników jej spółek zależnych – pisze radca prawny Mikołaj Zdyb.

21.10.2022

Dr Gajowniczek-Pruszyńska: Aplikant ma wymagania, aplikacja powinna na nie odpowiadać

Prawnicy

Kryzys patronacki, zmieniające się warunki na rynku prawniczym, w końcu konkurencja i kryzys gospodarczy - wpływają również na aplikację i wymuszają zmiany. Dzisiaj trzeba zawalczyć o aplikanta, pokazując nasz zawód od środka i dając mu możliwość kształcenia rozwoju w takim zakresie, w jakim potrzebuje - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

21.10.2022

Powołanie spółki może mieć różne skutki podatkowe

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Restrukturyzacje firm stają się coraz popularniejsze. Jednym z rozwiązań jest powołanie spółki celowej. Pojawia się jednak dylemat, przyjęcie której formy prawnej będzie najkorzystniejsze. Kwestie podatkowe odgrywają w tym zakresie dużą rolę. Od wybranej formy prawnej będą zależeć podatki płacone przez spółkę - utworzoną, ale i tworzącą - mówi Remigiusz Fijak, partner associate w ID Advisory

20.10.2022

Sędzia Żurek: W Sądzie Najwyższym doszło do czynów zabronionych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Organy unijne wyczerpały już prawie wszystkie instrumenty, by nakłonić rząd do przestrzegania prawa. Środki zabezpieczające nie działają.  Są nam potrącane ogromne kary ze środków, które realnie tracimy każdego miesiąca. Teraz władza doprowadza do fatalnej sytuacji - nie tylko nie ma pieniędzy z KPO, ale zagrożone są fundusze spójności. Przez chore zachowania autokratów siedzimy w oślej ławce - mówi Waldemar Żurek, sędzia SO w Krakowie, były rzecznik KRS.

20.10.2022

Klauzule indemnifikacyjne ograniczają ryzyko w relacjach handlowych

Wymiar sprawiedliwości

Klauzula indemnifikacyjna zadomowiła się już w polskim systemie prawnym. Dzięki niej można określić, która ze stron umowy i w jaki sposób będzie odpowiadać za poszczególne rodzaje naruszeń umowy lub za zdarzenia, które mogą wystąpić w trakcie jej stosowania. Przedsiębiorcy powinni na to szczególnie uważać, bo takie zapisy są często na końcu podpisywanych dokumentów.

19.10.2022