Czas pokaże, czy Polska spełnia unijne standardy postępowania wobec zagrożonych banków

Banki Prawo unijne Kredyty frankowe

Rzecznik Generalny TSUE uważa za bezpodstawne roszczenia banków o korzystanie z kapitału udzielanego na podstawie nieważnych umów kredytów „frankowych”. Przyjęcie przez Trybunał tego poglądu może wpłynąć na bilanse niektórych banków i prowadzić do niespełniania przez nie wymogów kapitałowych. Będą zagrożone resolution, warto się więc przyjrzeć, jak polska regulacja tego procesu wygląda na tle prawa unijnego.

01.03.2023

Skóbel: Zasady podwyżek w ochronie zdrowia zarzewiem konfliktów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Od 1 lipca tego roku podmioty lecznicze zmierzą się z koniecznością podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników. Mechanizm ustalania pensji zasadniczych w ochronie zdrowia jest jednak z założenia wadliwy. I tak, jak dzieje się to obecnie, będzie źródłem konfliktów – twierdzi Bernadeta Skóbel radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.

28.02.2023

Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Louboutin kontra Amazon - sprzedawcy i platformy nie mogą wykorzystywać renomy swoich klientów

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Operatorzy internetowych platform sprzedażowych mają obowiązek dokonać "wyraźnego rozróżnienia", czyli znacznie wyraźniejszego niż obecnie, pomiędzy swoją własną działalnością z jednej strony, a działalnością obejmującą rynek internetowy z drugiej. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzygającego spór pomiędzy firmami Christian Louboutin i Amazon.

25.02.2023

Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Wojsko

Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.

24.02.2023

Serwis umożliwiający udostępnianie plików odpowiada za naruszenie praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2022 r. zakończył wieloletnią sądową batalię przeciwko operatorowi platformy internetowej chomikuj.pl. Wyrok potwierdził, że zgodnie z unijnym prawodawstwem, operator serwisu umożliwiającego udostępnianie plików jego użytkownikom ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

24.02.2023

Bartoszewicz: Praca zdalna dobrowolna, więc różnicowanie pracowników to nie dyskryminacja

Prawo pracy

Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom może zależeć, aby konkretna umowa była zawsze i stale wykonywana jako praca zdalna poza biurem. W takich wypadkach istnienie ryzyka, że pomimo umówienia przy zawieraniu umowy druga strona mogłaby wiążąco wymusić przejście na pracę stacjonarną, byłoby zdecydowanie niekorzystne i to zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

24.02.2023

Zaniechane inwestycje z obowiązkiem korekty w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Istnienie prawa do odliczenia VAT od nabyć jest ustalane na moment poniesienia wydatku. Jeżeli podatnik miał zamiar wykorzystywania wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, to przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT – również w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, w wyniku których dopiero powstanie środek trwały – pisze Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, associate w ENODO.

23.02.2023

Szymański: Roszczenie frankowicza o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nadal nieoczywiste

Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przesądził w swojej ogłoszonej 16 lutego opinii o tym, że w przypadku nieważności umowy kredytu z powodu zamieszczonych w niej nieuczciwych postanowień, konsumentowi przysługuje roszczenie o zapłatę przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - twierdzi adwokat Marcin Szymański.

23.02.2023

Prof. Adamus: Skazany za przestępstwo na szkodę wierzycieli z szansą na upadłość konsumencką

Prawo gospodarcze Finanse

Żaden przepis polskiego prawa upadłościowego formalnie nie wprowadza dla kandydata na upadłego cenzusu czystej kartoteki w Krajowym Rejestrze Karnym. Teoretycznie wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć także wierzyciel prawomocnie skazany, w tym także za przestępstwo na szkodę wierzycieli. Niemniej są pewne ograniczenia dla amnestii finansowej dłużnika.

22.02.2023

Dr Lewandowska: Psychiatrię środowiskową dla dzieci budujemy od podstaw

Pacjent Opieka zdrowotna

Trzeba uczciwie powiedzieć, że do tej pory psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży generalnie nie było. Co prawda mówimy o reformie, ale ja mam poczucie, że dopiero od podstaw budujemy pewną strukturę – mówi dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Wskazuje też na potrzebę koordynacji działań podejmowanych przez różne instytucje.

21.02.2023

Prawo nie ułatwia rozliczenia ze wspólnikiem wychodzącym ze spółki jawnej

Spółki Prawo gospodarcze

Zasady wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej określone są w art. 65 kodeksu spółek handlowych. Te formy prowadzenia działalności gospodarczej cieszą się w Polsce dużą popularnością. Zdawać by się więc mogło, iż orzecznictwo jest na tyle bogate, że nie budzą kontrowersji. Jest jednak wprost przeciwnie.

20.02.2023

Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.

20.02.2023

Dr Mazowiecka: Nie tylko pieniądze pomagają ofiarom przestępstw  

Prawo karne Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Budowa dobrego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami to ciągle trwający proces i nadal wyzwanie. I nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o zrozumienie i właściwe traktowanie problemu w organach ścigania i sądach - mówi dr Lidia Mazowiecka, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. I dodaje, że już samo zainteresowanie problemami takiej osoby, jej krzywdą czy traumą, wiele znaczy.  

20.02.2023

Prawo ochrony konsumenta w pogoni za technologią i praktyką rynkową

Rynek i konsument Nowe technologie

Kolejne zmiany w prawie mają walczyć z takimi praktykami, jak kryptoreklama w serwisach influencerów, modyfikowanie cen przed późniejszymi obniżkami, czy np. zamieszczanie fałszywych opinii o produktach lub dostawcach, które wprowadzają chaos informacyjny. To nieustające batalia, której wyniki wciąż nie są zadowalające - twierdzą Wojciech Majkowski, Paweł Szala i Łukasz Porada z KPMG.

18.02.2023

Po opinii rzecznika i w oczekiwaniu na wyrok TSUE przybędzie pozwów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sądy w ubiegłym roku przyjęły ponad 60 tys. spraw dotyczących kredytów nominowanych w walucie obcej. Po ogłoszonej 16 lutego opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie, frankowicze ostrzej ruszą do boju. Gra toczy się o wysoką stawkę - pisze adwokat Jakub Bartosiak z Kancelarii MBM Legal.

17.02.2023

Prof. Krawiec: Książka w dwóch językach... i punkty w ewaluacji też podwójne

Szkolnictwo wyższe

Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.

17.02.2023

Prof. Sibiga: RODO chroni niezależność inspektora ochrony danych

Prawo pracy RODO

Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga.

17.02.2023

Po wyroku TSUE bank nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy, ale bank już nie może - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. To jeszcze nie wyrok, ale już sama opinia Rzecznika w sposób istotnie korzystny spowoduje zmianę propozycji ugodowych banków w sporach z frankowiczami.

16.02.2023