Prof. Stec: Finanse słabym punktem reformy samorządowej i jest coraz gorzej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Istniejący w Polsce model samorządu terytorialnego to rozsądny podział zadań pomiędzy administrację rządową i samorządową. Niestety, w procesie jego tworzenia nie udało się stworzyć dobrych podstaw finansowych dla działania samorządu. A teraz obserwujemy konsekwentny demontaż obu elementów tego systemu – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

17.10.2022

Opieka naprzemienna nad dzieckiem coraz częstsza, a przepisów nadal brak

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że od lat instytucja pieczy naprzemiennej jest stosowana, to ustawodawca dotąd nie uregulował tej kwestii w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaś sądy mają bardzo różne stanowiska w zakresie orzekania takiej formy opieki. Co więcej, często sędziowie z tego samego wydziału w tym samym sądzie mają różną praktykę orzekania, powołując się na swoją interpretację przepisów.

15.10.2022

Dr Lasocki: Dla spracowanych osób lepsze świadczenie przedemerytalne niż emerytura stażowa

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeżeli emerytury stażowe miałyby istnieć, to powinny być zagwarantowane dla bardzo wąskiego grona osób rzeczywiście spracowanych – tzn. wykonujących przez wiele lat najbardziej uciążliwe prace. Tymczasem zasady zaproponowane w projektach ustaw „Solidarności” i prezydenckim stanowiły de facto obniżenie powszechnego wieku emerytalnego dla niezwykle szerokiego grona – paradoksalnie z pominięciem tych spracowanych.

14.10.2022

Regulacja sztucznej inteligencji to nowe obowiązki dla pracodawców

Prawo pracy Nowe technologie RODO

Używanie algorytmów oraz wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji przez pracodawców staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. W związku z tym pojawiają się propozycje uregulowania tej materii. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się co najmniej dwóch regulacji systemów sztucznej inteligencji, które mogą wpłynąć na obowiązki pracodawców.

13.10.2022

Prof. Gersdorf: Po upadku Sądu Najwyższego nie będzie już żadnego autorytetu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Martwi mnie, że Sąd Najwyższy chyli się ku upadkowi, co już stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i prokuraturą, bo nie będzie już żadnych autorytetów - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, która właśnie świętuje jubileusz 45-lecia pracy naukowej. A o osobach powoływanych ostatnio do SN mówi, że powinny być pozbawione urzędu, i to raczej bez stanu spoczynku. Jej zdaniem przyjęcie wadliwej nominacji nie powinno dawać takiego przywileju.

13.10.2022

Dyrektor KIS staje po stronie domu maklerskiego

CIT Doradca podatkowy

Na początku października br. opublikowana została interpretacja indywidualna (nr 0114-KDIP2-2.4010.60.2022.1.AP) z 29 września 2022 r., w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) rozstrzygnął wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie świadczonych przez niego usług brokerskich oraz wpływu na świadczenie tychże usług przepisów o cenach transferowych w rozumieniu ustawy o CIT – pisze Radosław Chudy z GWW.

11.10.2022

Według najlepszej wiedzy - co to znaczy według prawa i dla sądu?

Wymiar sprawiedliwości

'Według najlepszej wiedzy' - to fraza, która nierzadko znajduje zastosowanie w stosunkach cywilnoprawnych. Bywa, że jedna ze stron przedstawia określone twierdzenia czyniąc jednoczesne zastrzeżenia, że odnosi się to do jej najlepszej wiedzy. Co w praktyce oznacza użycie tego sformułowania?

11.10.2022

Gadżet łatwo kupić, ale nie wolno wzmacniać sygnału komórek

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Już za kilkadziesiąt złotych można kupić w internecie wzmacniacze sygnału GSM/UMTS. Urzędnicy i policja przekonują, że używanie takich gadżetów jest w Polsce niezgodne z prawem. Problem w tym, że przepisy prawa telekomunikacyjnego są niejasne i utrudniają życie bardziej Temidzie niż handlarzom i użytkownikom - pisze Michał Kosiarski.

08.10.2022

Prof. Stec: W Polsce powstał dobry model samorządu, ale teraz jest demontowany

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku udało nam się zbudować dobry i kompletny model samorządu terytorialnego oraz optymalny podział zadań pomiędzy administracją rządową i samorządową. Niestety, od kilku lat ten system jest konsekwentnie demontowany – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z twórców tej reformy.

07.10.2022

Uproszczenia dla mikro i małych przedsiębiorców tylko po spełnieniu warunków

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły uproszczenie, zgodnie z którym podmioty powiązane będące mikro i małymi przedsiębiorcami, sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych, nie będą zobowiązane do dołączania analizy cen transferowych. Zwolnienie ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych także za 2021 rok – pisze Dominika Rąpała, konsultant w ABC Tax.

06.10.2022

Prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracowników

Prawo pracy BHP

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.

06.10.2022

Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej może ograniczać prawa przedsiębiorców

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej przewiduje wprowadzenie wielu nowych rozwiązań prawnych w obszarze zarządzania kryzysowego, jak również stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji. Nie jest jednak dostatecznie precyzyjny w zakresie, w jakim określa możliwe działania państwa, skierowane wobec przedsiębiorców – ocenia adwokat Rafał Rozwadowski.

06.10.2022

Dyrektywa Omnibus - czy nowe prawo zniechęci przedsiębiorców do obniżania cen?

Rynek i konsument Prawo unijne

Związek Cyfrowa Polska apeluje do UOKiK o korektę kilku kwestii w projekcie wdrożenia unijnej Dyrektywy Omnibus. Stawką jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców – to właśnie jej dotyczy Dyrektywa, stanowiąca element tzw. Europejskiego Nowego Ładu dla Konsumentów. Tymczasem niektóre zapisy, procedowane właśnie w Sejmie, mogą zadziałać dokładnie odwrotnie.

05.10.2022

Czy sztuczna inteligencja śni o prawach autorskich?

Prawo cywilne Nowe technologie

Obowiązujące obecnie systemy ochrony praw autorskich przyjmują, że ochronie prawnoautorskiej może podlegać tylko działalność człowieka. Na tej podstawie odmawiano dotychczas rejestrowania utworów stworzonych przez programy typu "sztuczna inteligencja". Nie jest jednak wykluczone, że ta praktyka będzie musiała się zmienić - pisze radca prawny Mikołaj Wiza, LexDigital i kancelaria DSK.

05.10.2022

Martin O'Malley: Zawód prawnika ma przyszłość. Cyfrową przyszłość

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Wielu prawników już zaakceptowało fakt, że technologia odgrywa i będzie odgrywać wielką rolę w ich pracy, mimo że nie wszyscy są dobrze przygotowani do jej wykorzystywania. I choć przechodzą do świata elektroniki, to wciąż będą korzystać z papierowych wydawnictw - mówi Martin O'Malley, dyrektor generalny Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

05.10.2022

Restrukturyzacja Getin Noble Banku to także problem posiadaczy umorzonych akcji i obligacji

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., poza skutkami dla „frankowiczów”, stała się najbardziej dotkliwa w dla posiadaczy akcji oraz obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez GNB - pisze radca prawny Olaf Maciejowski. I przypomina, że spółka windykacyjna zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań z tytułu tych obligacji za ponad 2 mld zł.

04.10.2022

Fiskus potwierdza konieczność stosowania „wirtualnego limitu”

CIT Doradca podatkowy

W związku z nowelizacją ustawy o CIT w ramach Polskiego Ładu, art. 15e został uchylony 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie, ustawodawca przewidział w ramach art. 60 ustawy wprowadzającej przepisy tzw. Polskiego Ładu możliwość kontynuacji rozliczania nieodliczonych do tej pory kosztów nabycia usług niematerialnych – piszą Marcin Steuer i Dominik Wysocki z Deloitte.

04.10.2022

Prof. Morawski: Dopóki podatnik siedzi cicho i płaci, ma spokój

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Podatki lokalne płacą podatnicy, którzy albo są naiwni, albo są pechowcami, albo są pazerni. Jeżeli ktoś żyje spokojnie, płaci tyle co zawsze, to zazwyczaj ma święty spokój. Jest tak z podatkiem od nieruchomości. Dlaczego tak się dzieje? Bo gminy są małe i w efekcie są słabe kadrowo. Ich przeciwnik to często wielkie firmy doradztwa podatkowego – mówi dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK w Toruniu.

04.10.2022

Zmiany w prawie spółek - nowe zasady odpowiedzialności członka zarządu

Spółki

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, wchodząca w życie 13 października, jest omawiana i analizowana od miesięcy. Wiele zmian ocenianych jest jako potrzebne i pożądane. Przykładem są nowe zapisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki, dzięki którym wszystkie spółki kapitałowe obowiązywać będą te same, spójne zasady - pisze adwokat Milana Krzemień.

04.10.2022