Sędzia Miczek: Kolejna nowelizacja przepisów procesowych nie rozwiązuje problemu biegłych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno wreszcie wziąć odpowiedzialność za kwestie biegłych sądowych i przedstawić całościowe i spójne rozwiązania systemowe. Kolejne cząstkowe nowelizacje - jak ostatnia nowela procedury cywilnej - są zaprzeczeniem deklarowanej reformy wymiaru sprawiedliwości i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność postępowania, w tym sprawne przeprowadzanie dowodów z opinii biegłego.

05.04.2023

Dziedziczenie z ustawy - czy dojdzie do ograniczenia kręgu osób uprawnionych?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat, co często odbija się na masie spadkowej. W celu eliminacji takich niekorzystnych sytuacji, ustawodawca projektuje wprowadzenie zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

04.04.2023

Konwersja w nowelizacji KPC – zamiana postępowania sądowego na arbitrażowe

Prawo cywilne Prawnicy

Najdalej idącym uproszczeniem ostatniej noweli kodeksu postępowania cywilnego jest rezygnacja z zasad postępowania cywilnego i rozstrzygania sporu przez sąd powszechny oraz zamiana tych środków na odpowiednio regulaminy poszczególnych stałych sądów arbitrażowych. Pisze o tym Tobiasz Szychowski adwokat, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek, arbiter Warszawskiego Sądu Arbitrażowego.

03.04.2023

Andrzej Olaś: Zarzut potrącenia, czyli nowe życie starej instytucji prawnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

W nowelizacji z 2019 roku polski prawodawca po raz pierwszy podjął próbę systemowego unormowania instytucji zarzutu potrącenia od strony formy, wymogów co do treści, ograniczeń dowodowych oraz terminu na podjęcie tej czynności w postępowaniu. Niestety, wysoce niedoskonale  – mówi dr hab. Andrzej Olaś z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zauważa, że instytucja ta stała się obecnie popularna w związku ze sporami o umowy kredytowe.

03.04.2023

Dębowski: Rząd bierze się za patodeweloperkę, czyli populizm wkracza do mieszkaniówki

Nieruchomości

Rząd potwierdza, że większość budowanych corocznie mieszkań realizowanych jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami społecznymi. Ale zdarzają się czarne deweloperskie owce, które dążąc do zmaksymalizowania zysku wyciskają z inwestycji jak najwięcej powierzchni do sprzedaży. Dlatego proponuje rozwiązania, po których mieszkania będą jeszcze trudniej dostępne i droższe.

01.04.2023

Kosikowski: Problemy psychiczne lekarza to temat tabu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie odstajemy, niestety, od krajów zachodnich, jeśli chodzi o problemy ze zdrowiem psychicznym lekarzy i wypalenie zawodowe. U nas istnieje obawa, że skala problemu jest jeszcze większa, bo mamy bardziej niż na Zachodzie rozbudowaną biurokrację i niedomagający system publiczny – mówi w rozmowie z Prawo.pl lek. Jakub Kosikowski, p.o. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

01.04.2023

Weryfikacja kontrahentów w dobie sankcji szczególnie ważna

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

W praktyce często słyszymy zdanie: „jestem bezpieczny, bo nie współpracuję z firmami z Rosji”. Niestety to zgubne uproszczenie w istocie bardzo złożonego tematu, jakim są sankcje, i wcale nie eliminuje ryzyk sankcyjnych. Pierwszym i podstawowym błędem przedsiębiorców jest założenie w przedbiegach, że sankcje ich w ogóle nie dotyczą. Piszą o tym Julia Besz oraz Maria Papis z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

31.03.2023

Eksperci Deloitte: Klauzula z WIBOR-em nie musi być nieuczciwym postanowieniem umownym

Prawo cywilne Kredyty

Jest coraz więcej sporów sądowych, których istotą jest podważanie zmiennego oprocentowania opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR w umowach kredytu złotówkowego. Jednak na podstawie dyrektywy 93/13, warunek umowny ustalający zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik referencyjny nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

30.03.2023

Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu zobowiązań podatkowych

Ordynacja Doradca podatkowy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę (I FPS 2/22), na którą czekali wszyscy podatnicy. Potwierdził, że przepisy covidowe nie miały wpływu na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że nie wydłużyły one czasu organom podatkowym na badanie rozliczeń i wydawanie decyzji podatkowych na niekorzyść podatników – pisze Jakub Warnieło, doradca podatkowy.

29.03.2023

Możliwy podział umowy o pracę przy podziale przedsiębiorstwa

Prawo pracy Spółki

Sprzedaż części przedsiębiorstwa i w konsekwencji przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę, pociąga za sobą szereg problemów nie tylko praktycznych, ale i prawnych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników przypisanych do kilku jednostek organizacyjnych pracodawcy, w tym m.in. do transferowanej części przedsiębiorstwa - pisze radca prawny Agnieszka Nowak-Błaszczak.

29.03.2023

Dr Gawrońska: Automatyzacja w szpitalach to więcej czasu dla pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna

Niektóre szpitale już teraz skanują kody kreskowe, co automatyzuje określone czynności w zarządzaniu przepływem wyrobów medycznych. Badania wykazały, że oprócz poprawy bezpieczeństwa pacjenta, wpływa to na ograniczanie biurokracji, np. czas rejestracji podania wyrobu medycznego pacjentowi przez pielęgniarkę skraca się nawet o 84 minuty - zauważa dr Anna Gawrońska z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

29.03.2023

Wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o. ma prawa, które może wykorzystać w przypadku konfliktu

Spółki

W momencie powstania sporu pomiędzy wspólnikami, wspólnicy mniejszościowi mogą tkwić w przekonaniu, że są na straconej pozycji z uwagi na fakt, że ich stanowisko nie jest tożsame z interesem wspólników większościowych. Nie jest to do końca prawdą. Należy pamiętać o uprawnieniach, które wspólnicy mniejszościowi mogą wykorzystać w celu obrony swoich praw - pisze Aneta Chałat, adwokat w Mariański Group.

29.03.2023

Pawełczyk-Woicka: Zmiany w KRS można rozważać, ale bez powrotu do przeszłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ewentualne zmiany w ustawie o KRS, w tym dotyczące wyboru sędziów - członków można rozważać, bo zawsze warto poprawiać obowiązujące przepisy - mówi sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Precyzuje, że mogłoby to być np. zwiększenie liczby wymaganych podpisów pod kandydaturami, czy włączenie w proces - w jakimś zakresie - szeroko rozumianego środowiska prawniczego.

29.03.2023

Należyta staranność w VAT ciągle kluczowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organy podatkowe mogą odmówić prawa do odliczenia VAT naliczonego dopiero wtedy, gdy uzyskają dowody wskazujące na to, że schemat działania podatnika oraz dokonywane transakcje miały charakter fikcyjny i służyły obejściu opodatkowania. W innym przypadku przedsiębiorcy mają pełne prawo do obniżenia podatku.

28.03.2023

Prof. Florczak-Wątor: Argumentacja prawnicza ma być skuteczna, ale też uczciwa

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywanie wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówi prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

28.03.2023

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą generowały większą liczbę konfliktów i nie ułatwią rozstrzygania sporów - alarmuje prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz z Uniwersytetu Warszawskiego i doświadczony mediator w sporach zbiorowych.

27.03.2023

Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący chaos prawny i nie zmierzają do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A udział w składach orzekających osób nominowanych na wniosek organu, stwarza poważne zagrożenie dla stabilności i pewności obrotu prawnego w Polsce.

27.03.2023

Wkrótce rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców

Prawo pracy

Nadrzędnym celem wprowadzenia rozwiązań dotyczących urlopów rodzicielskich dla ojców jest przede wszystkim budowanie równości na rynku pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Nie ma jednak pewności, że będą one wdrażane w przedsiębiorstwach chętnie i sprawnie i dopiero czas pokaże, czy uda się osiągnąć zamierzony cel przez prawodawcę unijnego, a potem krajowego.

27.03.2023

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

27.03.2023

Prof. Adamus: Inteligencja może przestać być atrybutem homo sapiens

Nowe technologie Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe

Chat GPT jako forpoczta sztucznej inteligencji przebojem wszedł do naszego życia. Na razie ta aplikacja jest jeszcze trochę nieporadna, niemniej bardzo szybko się uczy, a to dopiero początek jej rozwoju - pisze prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że coraz bardziej pilną sprawą staje się stworzenie krajowych i międzynarodowych ram prawnych dla stosowania tej technologii.

25.03.2023