Wyrok neoTK dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok z 14 lipca 2021 roku jest dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu w narracji neoTK. Przed 2015 rokiem Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał nadrzędność polskiej Konstytucji, jednak w praktyce zawsze orzekał tak, by zapewnić w praktyce efektywne stosowanie prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka,

14.07.2021

Sądy muszą piętnować naciąganie przepisów przez skarbówkę

Ordynacja Doradca podatkowy

Każda rozprawa przed WSA oraz NSA powinna uwzględniać ocenę wszczęcia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia postępowania podatkowego. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze złą interpretacją przepisów, naciąganiem lub też obchodzeniem prawa podatkowego ze strony Krajowej Administracji Skarbowej

14.07.2021

Gryglewicz: W szpitalach może zabraknąć lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W niektórych dziedzinach medycznych brak kadry lekarskiej jeszcze bardziej się zaostrzy. Możemy spodziewać się ogromnego kryzysu w podstawowych dziedzinach medycyny: internie, chirurgii, pediatrii i ginekologii. W wielu oddziałach szpitalnych zabraknie lekarzy - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

14.07.2021

Serwisy internetowe do przechowywania i udostępniania wideo nie odpowiadają za prawa autorskie

Prawo cywilne Nowe technologie

Przed Trybunałem Sprawiedliwosci UE zakończyło się niedawno postępowanie dotyczące zakresu odpowiedzialności operatorów platform, na których są udostępniane lub przechowywane treści naruszające prawa autorskie. Zgodnie z wyrokiem z 22 czerwca 2021 roku – operatorzy ci nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich, jeżeli spełnią określone warunki.

13.07.2021

Pismo sądowe, czyli co można doręczyć przez portal informacyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie nie ma żadnego powodu, aby wyjąć z zakresu pojęcia pism sądowych orzeczenia, jak też uzasadnienia. Czym innym jest przy tym spełnienie warunków doręczania takich pism przez portal informacyjny. W tym zakresie ustawodawcy zabrakło zdecydowania. W mojej ocenie należy przyjąć, że jest to doręczenie elektroniczne, które nie wymaga do uwierzytelnienia podpisu i pieczęci

12.07.2021

Nieważność umowy może być barierą w realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Rynek

Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest wspólne ubieganie się grupy przedsiębiorców o realizację zamówienia publicznego. Jednak wspólne złożenie oferty oraz realizacja zamówienia niosą za sobą również ryzyka, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa konsorcjum okaże się nieważna - pisze adwokat Joanna Boroń

12.07.2021

Prof. Leppert: Na studia nauczycielskie nie idą najlepsi maturzyści

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej szkole pracuje. Trudno więc oczekiwać, że te studia przyciągną dużą liczbę zdolnych kandydatów - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

10.07.2021

Adwokat Horna-Cieślak: Dzieci potrzebują przyjaznego wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Dzieci muszą być widziane, słyszane i rozumiane przez wymiar sprawiedliwości. A rolą osób dorosłych jest uznanie, że osoby najmłodsze mają swoje zdanie, swoje potrzeby i mają prawo je wyrażać w toku procedur prawnych. To jaki będzie wymiar sprawiedliwości dla dzieci – zależy od każdego z nas - mówi adwokat Monika Horna-Cieślak

10.07.2021

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy

Od kilku lat ceny materiałów budowlanych szybują ostro w górę. Problem dotyka przede wszystkim mniejszych wykonawców, którzy zawarli umowy jeszcze przed 1 stycznia br., nie chroni ich więc nowe prawo zamówień publicznych. A brak klauzul waloryzacyjnych w zawartych przez nich umowach powoduje, że zostaje im tylko droga sądowa.

09.07.2021

Prof. Szostek: Doręczenia elektroniczne to sukces, ale wciąż prowizorka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wielu latach przygotowań, na których nie wszystkim zależało, mamy doręczenie elektroniczne. I to należy uznać za olbrzymi sukces - pisze dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Dariusz Szostek. Ale dodaje, że od 3 lipca obowiązuje rozwiązanie prowizoryczne i niedopracwane. - Nie mam wątpliwości, iż powrotu do doręczeń na papierze nie ma. Tak jak nie mam wątpliwości, iż prowizorki są wieczne - stwierdza.

09.07.2021

Warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Prawo cywilne Prawo unijne Ochrona konkurencji

Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego - pisze radca prawny Aleksandra Zaliwska, partner w kancelarii KZ Legal.

08.07.2021

Fundusz odbudowy - „wielka korupcja” za unijne pieniądze?

Administracja publiczna Prawo unijne

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej - twierdzą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras. Jak zwuważają, ma on być wykorzystany do wyprowadzania z kryzysu gospodarek, ale może też posłużyć do umocnienia praktyk i systemów niedemokratycznych.

08.07.2021

MF szykuje nowe kary na podmioty powiązane

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Będą nowe terminy nie tylko na sporządzenie Local file, ale także na wysłanie informacji TPR. Jednak instrumentem gwarantującym pewność w zakresie niekwestionowania przez organy podatkowe metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, pozostanie nadal tylko kosztowna i absorbująca procedura APA. Będą też nowe kary – pisze Radosław Chudy z Kancelarii GWW.

07.07.2021

Frankowicze nie muszą już obawiać się przedawnienia roszczeń

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Po bardzo burzliwym dla środowiska „frankowiczów” przełomie kwietnia i maja br., mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem nastrojów, co nie znaczny, że rozwiano wszelkie wątpliwości dotyczące orzecznictwa w tych sprawach. Jednym z istotnych zagadnień, które doczekały się kolejnych interpretacji, jest kwestia przedawnienia wzajemnych roszczeń kredytobiorców i banków

07.07.2021

Prezes Łukowski: Portal informacyjny gotowy na doręczanie pism pełnomocnikom

Wymiar sprawiedliwości

Portal Informacyjny Sądu jest już w tym momencie gotowy do doręczania pism pełnomocnikom zawodowym. Funkcjonalności, o które apelowali, powinny być również wkrótce gotowe, a z czasem - mam nadzieję - zostanie rozbudowany o kolejne, choćby możliwość wpisywania urlopu adwokackiego czy radcowskiego - mówi sędzia Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

06.07.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wkrótce nowy oręż wierzyciela

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dziś wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika np. z uproszczonej restrukturyzacji, sanacji albo upadłości konsumenckiej na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości - zmiany wejdą w życie w grudniu - ma to się zmienić, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.

05.07.2021

Prof. Łętowska: Przyjazny spór Bader-Ginsburg ze Scalią to dobry przykład z USA, nie do zastosowania w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmarła niedawno sędzia Sądu Najwyższego USA Ruth Bader-Ginsburg znana była m.in. z wieloletniej przyjaźni z także nieżyjącym już sędzią tego sądu Antoninem Scalią, mimo że ostro ze sobą walczyli w pracy orzeczniczej. Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej warto poczytać, jak to się robi w Ameryce, bo w polskim Trybunale Konstytucyjnym czy Sądzie Najwyższym taką "przyjazną współpracę" obecnie trudno sobie wyobrazić.

03.07.2021

Dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wszelkie próby i zapowiedzi wprowadzenia rozwiązań takich jak bezwzględne dożywocie, uzasadniane przykładami przestępstw z życia wziętych – wciąż żywych w pamięci społecznej i przestrzeni medialnej – to przejaw populizmu penalnego. Polskie prawo karne oraz standardy międzynarodowe nie dopuszczają bowiem takiej możliwości - wskazuje Eliza Rutynowska

01.07.2021

Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół, uniemożliwia się jakiekolwiek zmiany wewnątrzszkolne - mówi prof. Bogusław Śliwerski. Krytycznie ocenia też przygotowywany przez MEiN projekt tzw. pakietu wolności akademickiej.

01.07.2021

Covidowe budowy - przedsiębiorcy nie powinni ponosić konsekwencji niejasnych przepisów

Administracja publiczna Budownictwo

Rząd i urzędnicy zachęcali przedsiębiorców do przekwalifikowywania i inwestowania w budowle covidowe. Zatem nie rozumiem, jak w tym kontekście w ogóle można mówić o wykorzystywaniu luk w prawie czy nadużywaniu przepisów, skoro było to zaplanowane działanie rządu ukierunkowane na pomoc przedsiębiorcom - mówi prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal.

30.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski