RPO apeluje o wyższe kary za przestępstwa z nienawiści

Trzeba surowiej karać za przestępstwa z nienawiści, czyli popełniane ze względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie czy bezwyznaniowość lub tożsamość płciową - uważa rzecznik praw...

17.02.2016

Ustawa frankowa zagraża giełdzie i gospodarce

Ponad 40 mld złotych tyle według wyliczeń Narodowego Banku Polskiego może kosztować ustawa frankowa. Straty banków to problem dla dla wielu in stytucji i branż - twierdzi analityk Mateusz Adamkiewicz...

15.02.2016

Sędziowie krytycznie o zmianach w procedurze karnej

Kardynalne zmiany w procedurze karnej, wprowadzone od 1 lipca 2015 roku, nie zostały jeszcze dostatecznie przetestowane w ramach sądowego stosowania prawa. Nie ma więc jeszcze podstaw do ich oceny, a...

15.02.2016

Prokuratura wrażliwsza na przestępstwa z nienawiści

Wiceprokurator generalna Marzena Kowalska twierdzi, że w obszarze antydyskryminacyjnym udało się osiągnąć postęp. W latach 2000-2003 skierowano zaledwie trzy akty oskarżenia w tych sprawach, a w...

15.02.2016

Niełatwe wdrażanie w Polsce regulacji FATCA

Instytucje finansowe są już zobowiązane do wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Jednak regulacje budzą wiele wątpliwości twierdzi radca prawny Ewa...

15.02.2016

RPO pyta, co z ustawą o biegłych sądowych

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do rządu o pilne zajęcie się projektem ustawy o biegłych sądowych. - Dziś prawo nie reguluje jasno, jak mają oni pracować, a w efekcie obywatele są krzywdzeni...

14.02.2016

Adwokatura broni niezależności RPO, NIK i GIODO

Niezależność organów takich jak RPO, IPN, NIK czy GIODO od innych organów państwowych jest zasadą ustrojową, a jej wyrazem jest posiadanie immunitetu gwarantującego niemożność pociągnięcia do...

12.02.2016

GIODO: transfer danych do USA jeszcze po staremu

Transfery danych do USA nadal możliwe są na podstawie standardowych klauzul umownych oraz zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora wiążących reguł korporacyjnych - stwierdza w specjalnym...

11.02.2016

MS: nie będzie już zabierania dzieci z powodu biedy

Nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Rodzina od zawsze była sercem Polski. Będziemy dbali o to, żeby to serce dalej mocno biło - tak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (fot.) uzasadniał...

11.02.2016

NBP: ustawa frankowa groźna dla gospodarki

Bezpośredni koszt ustawy o restrukturyzacji hipotecznych kredytów walutowych w wersji zaproponowanej przez prezydenta może sięgnąć nawet 44 miliardów złotych szacuje bank centralny.

11.02.2016