Od 1 lipca odliczymy połowę VAT od zakupu paliwa

Z początkiem lipca 2015 r. następuje zmiana w przepisach dotyczących odliczania 50 proc. VAT od zakupu paliwa. Nowe zasady znoszą ograniczenia nałożone w kwietniu 2014 r. Przedsiębiorcy będą mogli...

25.06.2015

Czy pozbawiony wolności musi płacić alimenty?

Analiza orzecznictwa w sprawach rodzinnych wskazuje, że co do zasady sądy przyjmują, iż rodzic odbywający karę pozbawienia wolności jest zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz dziecka. Wyrażane są...

23.06.2015

Piecza zastępcza wciąż w budowie

Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa wprowadziła dotychczas nieznane instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasad wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo...

23.06.2015

Dozór elektroniczny może stracić na popularności?

Wchodząca od 1 lipca nowelizacja Kodeksu karnego spowoduje, że kara wykonywana w systemie dozoru elektronicznego przestanie być najmniej dolegliwą formą pozbawienia wolności, a stanie się najcięższą...

22.06.2015