Dwugłos w sprawie składu sędziowskiego Trybunału

W zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca br. sędzia PIotr Pszczólkowski stwierdził, że prezes Trybunału bezprawnie niedopuścił do orzekania trzech sędziów Ciocha, Muszyńskiego...

10.03.2016

MS postawi na średnie sądy

Myślimy o takiej reorganizacji sądownictwa, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 6080 sędziów mówi Łukasz Piebiak (fot.), wiceminister sprawiedliwości.

09.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

08.03.2016

Minister: niezawisłość sędziów, ale pod kontrolą

Niezależność sądów i trybunałów oraz niezawisłość sędziów jest niewątpliwie kardynalną zasadą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak konieczne są mechanizmy kontrolne gwarantujące...

07.03.2016

Własność intelektualna to prawo codziennego użytku

Z własnością intelektualną spotykamy się na co dzień, niemal na każdym kroku. Wiedza ta staje się wymogiem czasów i niemal życiową koniecznością, zwłaszcza w kontekście rozwoju i coraz...

07.03.2016

VAT przed ETS, czyli co nas jeszcze czeka w 2016 roku

W bieżącym roku możemy oczekiwać kilku ważnych orzeczeń Trybunału unijnego w Luksemburgu dotyczących podatku VAT zarówno w polskich jak i zagranicznych sprawach, które będą mieć istotne znaczenie dla...

07.03.2016

MF planuje jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

Resort finansów rozważa wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego dla niektórych spraw podatkowych. Zdaniem Łukasza Czucharskiego, eksperta Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, takie rozwiązanie może...

07.03.2016

Nowa procedura: proces karny potrwa dłużej

W renowelizacji procedury karnej wracają takie instytucje nie do zaakceptowania, jak możliwość zwrotu prokuratorowi przez sąd w celu uzupełniania materiałów postępowania przygotowawczego. Nie...

05.03.2016

Lewiatan: Polacy polubili e-faktury

93% Polaków korzystających z e-faktur jest z nich zadowolonych. Wśród niezadowolonych przeważają seniorzy oraz mieszkańcy wsi. Co dziesiąta osoba po sześćdziesiątce ma krytyczny stosunek do faktur...

04.03.2016

Sędziowie zachęcają do mediacji coraz śmielej

Gdyby każdy z sędziów z mojego wydziału oddał co siódmą sprawę do mediacji ze swego referatu, to do mediatorzy mieliby 6 tys. spraw do załatwienia. Mediatorzy nie są w stanie przeprowadzić takiej...

04.03.2016

Rośnie wartość pomocy de minimis w Polsce

Z roku na rok zaobserwować można wzrost w Polsce wartości pomocy de minimis - tego jednego z najbardziej rozpoznawalnych rodzajów wsparcia skierowanego do przedsiębiorców, co wynika z coraz szerszego...

04.03.2016