Projekt ustawy ubezpieczeniowej korzystny dla klientów

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej da klientom zakładów ubezpieczeń większe bezpieczeństwo, zapewniane przez podwyższone wymogi kapitałowe względem ubezpieczycieli, oraz lepszy...

07.07.2015

Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje szereg nowych zasad rozliczania podatku VAT. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące odliczeń VAT od paliwa samochodowego oraz wydłużenie listy towarów, których...

06.07.2015

Oskarżyciel i oskarżony muszą być bardziej aktywni

Obowiązujące od początku lipca zmiany w procedurze karnej kształtują na nowo pozycję stron postępowania, w tym zwłaszcza samodzielność oraz aktywność procesową oskarżonego i oskarżyciela - pisze...

06.07.2015

KRS: opłaty za kredyt wymienić w ustawie

W ustawie potrzeby jest wyczerpujący katalog czynności i umów, które mogą być wliczane do rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Pobranie opłat wykraczających poza upoważnienie wynikające z...

06.07.2015

Komisarz UE: projekt umowy z USA powinien być w tym roku

Chciałabym zobaczyć zarys umowy TTIP do końca roku, a potem wypracować szczegóły. Pozostało więc jeszcze wiele do zrobienia, ale z odpowiednią wolą polityczną i determinacją po obu stronach Atlantyku...

04.07.2015

Nie za szybko chcą „wygasić” prezesów SN?

Odwołanie prezesów Sądu Najwyższego po roku od wejścia w życie nowej ustawy o kadencyjności na tych stanowiskach może być nadmierną ingerencją władzy ustawodawczej w niezależność władzy sadowniczej...

04.07.2015

Poszukiwanie modelu prokuratury wciąż trwa

W Polsce toczy się dyskusja nad zmianą dotychczasowego modelu prokuratury. Pojawiły się w związku z tym różne koncepcje jego ujęcia, jednak żaden z projektów nie proponuje klarownej wizji...

03.07.2015

Skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku

Zakończenie przez polski rząd działań oszczędnościowych zw. z procedurą nadmiernego deficytu stwarza przestrzeń do dyskusji na temat ew. podniesienia kwoty wolnej od podatku. Łukasz Kozłowski,...

03.07.2015

Prof. Markiewicz: dużo niepewności w prawie autorskim

Duża niepewność i brak kryteriów dla stwierdzania, czy dany wytwór działania człowieka stanowi utwór, którego elementy są chronione przez prawo autorskie oraz jaki jest zakres dozwolonego użytku i...

02.07.2015

Od 1 lipca odliczenie VAT od paliwa bardziej dostępne

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów...

01.07.2015

Adw. Pawelec: będziemy bronić jak cywiliści

Wraz ze zmianą filozofii karania od 1 lipca 2015 r. przyjdzie nam bronić klientów kierując się zupełnie innymi niż dotychczas priorytetami. Trzeba będzie bronić w sposób bardzo cywilistyczny - uważa...

01.07.2015

Zmiany w prawie łowieckim mogą naruszać konstytucję

Projekt nowelizacji prawa łowieckiego zakłada możliwość ubiegania się o ustanowienie zakazu polowania na własnym gruncie wyłącznie z przyczyn światopoglądowych, które należy jednak udowodnić. Ten...

01.07.2015