PG: dostęp każdego do danych urzędników i sędziów

Zaskarżona przez I prezesa Sądu Najwyższego ustawa o dostępie do informacji publicznej zdaniem prokuratora generalnego jest zgodna z Konstytucją RP. Chodzi między innymi o ujawnianie nazwisk, adresów...

10.07.2015

Podatek (już) nie od wszystkich „nieruchomości”

W niedzielę 28 czerwca 2015 roku zmieniły się przepisy budowlane czy będzie to miało wpływ na wysokość podatków płaconych przez przedsiębiorców? Okazuje się, że tak, gdyż podatek od nieruchomości...

10.07.2015

Kodeks ustanawia monopol w zaopatrzeniu więźniów

Obowiązujące od początku lipca przepisy Kodeksu karnego wykonawczego stanowią, że paczki dla skazanych mogą być przygotowywane tylko przez firmy związane z zakładami karnymi. To nieuzasadniony...

09.07.2015

NIK krytycznie o działalności kontrolnej KNF

Komisja Nadzoru Finansowego swoje postępowania oraz kontrole przeprowadzała czasem zbyt długo, a nakładane kary bywały uznaniowe i nieoparte o precyzyjne kryteria - takie wnioski z kontroli w KNF, a...

08.07.2015

BCC: po co aż tyle kompetencji dla prezesa UOKiK?

Ochrona konkurencji i konsumentów została niedawno wzmocniona, a prezes UOKiK dostał szereg instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne działanie. Nie ma więc uzasadnienia kolejne i jeszcze...

08.07.2015

Rzepliński: euro można przyjąć bez zmiany konstytucji

Mam sporo obaw gdy słyszę opinie części polityków i komentatorów, że do przyjęcia waluty euro potrzebna będzie zmiana konstytucji. Ja myślę, że niekoniecznie. Sądzę, że możemy przyjąć walutę euro bez...

07.07.2015

Projekt ustawy ubezpieczeniowej korzystny dla klientów

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej da klientom zakładów ubezpieczeń większe bezpieczeństwo, zapewniane przez podwyższone wymogi kapitałowe względem ubezpieczycieli, oraz lepszy...

07.07.2015

Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2015

Od 1 lipca 2015 roku obowiązuje szereg nowych zasad rozliczania podatku VAT. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące odliczeń VAT od paliwa samochodowego oraz wydłużenie listy towarów, których...

06.07.2015

Oskarżyciel i oskarżony muszą być bardziej aktywni

Obowiązujące od początku lipca zmiany w procedurze karnej kształtują na nowo pozycję stron postępowania, w tym zwłaszcza samodzielność oraz aktywność procesową oskarżonego i oskarżyciela - pisze...

06.07.2015

KRS: opłaty za kredyt wymienić w ustawie

W ustawie potrzeby jest wyczerpujący katalog czynności i umów, które mogą być wliczane do rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Pobranie opłat wykraczających poza upoważnienie wynikające z...

06.07.2015