KRS: ustanowienia asesorów nie należy odkładać

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa nie popierają odłożenia w czasie wprowadzenia instytucji asesora. W interesie wymiaru sprawiedliwości jest stworzenie stanowisk asesorskich jak najszybciej - tak...

25.03.2016

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami...

22.03.2016

RPO: sąd ma rozpatrywać nawet błahe sprawy

Sąd administracyjny nie chciał przyjąć do rozpatrzenia sporu o 42 grosze opłaty za udzielenie informacji publicznej. Według sądu to błaha sprawa. Innego zdania jest rzecznik praw obywatelskich, który...

20.03.2016

RPO: trzeba uregulować zasady izolacji w Gostyninie

Osoby umieszczone w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym spotykają się z ograniczeniami znacznie szerszymi niż w jednostce penitencjarnej. A podstawą do tego jest tylko wewnętrzny...

20.03.2016

Kaczyński: wyroki TK uznamy za nieistniejące

Korzystne czy niekorzystne opinie przyjmowane przez to grono sędziów będą traktowane jako non est - nieistniejące - mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zasugerował też możliwość...

18.03.2016

Minister edukacji: matura z religii jest potrzebna

Religia to przedmiot dyskryminowany, brak możliwości zdawania jej na egzaminie dojrzałości szkodzi osobom, które chcą dostać się do seminarium lub na teologię - mówiła minister edukacji w radiu TOK...

16.03.2016