Sędziowie protestują przeciwko paraliżowaniu TK

Wejście w życie proponowanych zmian prowadzić może do paraliżu prac ważnego konstytucyjnego organu jakim jest Trybunał Konstytucyjny i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji zgodnie z którym...

17.12.2015

RPO wyroki TK mają wpływ na nasze życie

Trybunał Konstytucyjny jest ważną instytucją dla obywateli, ich praw i wolności. I dlaczego powinniśmy dbać o zachowanie jego roli i znaczenia w państwie prawnym stwierdził rzecznik praw...

16.12.2015

Prezenty od pracodawcy mogą być zwolnione z PIT

Prezent świąteczny od pracodawcy jest traktowany jako przychód i pracownik musi od niego zapłacić podatek. Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy wartość prezentu nie przekracza 380 zł (w skali roku), a...

16.12.2015

Rada Europy już obserwuje sytuację w Polsce

Pod koniec stycznia Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się oceną sytuacji w Polsce, szczególnie w związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi Trybunału...

16.12.2015

Minister rządu uzasadnia "poselskie" projekty

Organizacje eksperckie, m.in. Fundacja Batorego i Watchdog Polska krytykują rząd za wykorzystanie ścieżki poselskiej do ustaw rządowych i omijanie wymogu konsultacji społecznych. Szef Stałego...

14.12.2015

Komisja Rady Europy zaniepokojona atakami na TK

Z uwagą i zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia, które mają miejsce w Polsce stwierdza w specjalnym oświadczeniu Komisja Wenecka, organ Rady Europy. To reakcja na wystąpienie do Komisji 9...

14.12.2015

Adwokaci: publikacja wyroku TK to obowiązek premiera

Brak niezwłocznej publikacji wskazanego wyroku TK podważa obowiązujący porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i narusza powagę Trybunału, który z mocy Konstytucji stoi na straży tego porządku...

14.12.2015

Wójt „sam ze sobą” uzgadnia warunki zabudowy

Pomimo, że zagadnienie uzgadniania przez wójtów projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy z samym sobą jako zarządcą drogi gminnej było wielokrotnie przedmiotem postępowań odwoławczych przed...

14.12.2015

Radcowie potwierdzają swoje stanowisko ws. wyroku TK

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych, przedstawionaw ramach umocowaniaprzezwiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusza Berezę w dniu 9 grudnia 2015r.w Trybunale Konstytucyjnympozostaje...

13.12.2015

Podatnicy nie chcą superurzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2016 r. najwięksi podatnicy w Polsce mieli być obsługiwani przez jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy. Podatnicy liczą jednak na to, że resort finansów zrezygnuje z pomysłu utworzenia...

10.12.2015

Udział w firmowym przyjęciu świątecznym bez podatku

Przyjęcie świąteczne nie jest świadczeniem pozapłacowym. Pracownik nie musi więc płacić od tego podatku. Firma z kolei może uznać wydatki związane z imprezą za koszt uzyskania przychodów. Ważne jest...

10.12.2015

Radcowie też apelują o szacunek dla Konstytucji

Apelujemy do stron aktualnej debaty politycznej o zachowanie w jej toku podstawowych zasad i reguł zdefiniowanych w Konstytucji - napisało w specjalnej uchwale Prezydium Okręgowej Rady Radców...

09.12.2015