Kiedy pracownik świadczy pracę w formie telepracy?

Kiedy pracodawca musi podpisac z pracownikiem dodatkowe dokumenty dotyczące telepracy? Pracownica złożyła wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy w wymiarze 1/2 etatu. Praca od poniedziałku do...

28.10.2013

Obowiązki płatnika a zaległości w składkach na FEP

Jakie są obowiązki płatnika w sytuacji,gdy zalega z opłatą składek na FEP? Spółka z o.o. otrzymała decyzję ZUS o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu składek na: - ubezpieczenia...

23.10.2013

Kontrola zwolnień lekarskich

W jaki sposób pracodawca może sprawdzić niewłaściwość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika, jeżeli zwolnienie wystawił lekarz psychiatra?

21.10.2013

Czy nieodebrane wypowiedzenie jest skuteczne?

Czy wypowiedzenie umowy o pracę, które nie zostało odebrane przez pracownika jest skuteczne? Pracownikowi wysłano wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Po dwukrotnym...

16.10.2013

Bony i świadczenia świąteczne z zfśś

Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników z okazji świąt może być sfinansowana z ZFŚS? Czy można pracownikom zamiast bonów lub świadczeń rzeczowych, wypłacić gotówkę?

10.10.2013

W jaki sposób oznakować butle z gazami technicznymi?

BHP

Każda butlapowinna posiadać m.in.następujące oznaczenia trwałe: a) znak wytwórcy, b) numer fabryczny butli, c) pojemność zbiornika, d) pełną nazwę gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny.

08.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski