Nadmierny hałas wyklucza system równoważnego czas pracy

BHP

Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia nie może przekraczać 8...

15.01.2014

Likwidacja stanowiska wiceprezesa a odprawa

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku wiceprezes główny księgowy. Zarząd był dwuosobowy, pracownik był powołany jako wiceprezes. Właściciel odwołał zarząd dwuosobowy i...

30.12.2013

Dodatek za pracę w niedzielę lub święto

Czy za przepracowaną niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje dodatek zarówno za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy jak i za pracę w niedzielę lub święto?

25.12.2013

Służbowa Wigilia a przychód pracownika

Czy pracodawca ma prawo wliczyć do przychodu pracownika koszty cateringu z wigilii służbowej (bądź też inne dodatkowe koszty), bez jego pisemnej zgody (bądź bez informowania pracownika o tym)?

13.12.2013