O ile więc przepisy wyraźnie dopuszczają możliwość wykonywania pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego u dotychczasowego pracodawcy, o tyle milczą na temat możliwości łączenia takiego urlopu z pracą u innego pracodawcy.

Należy jednak przyjąć, iż pracownik może w trakcie urlopu rodzicielskiego podjąć dodatkową pracę u innego pracodawcy. Urlop rodzicielski jest uprawnieniem fakultatywnym, co oznacza, że pracownik może, ale nie musi z niego skorzystać. W sytuacji pozostawania w dwóch stosunkach pracy, pracownik może więc skorzystać z urlopu rodzicielskiego u każdego z pracodawców, bądź wnioskować o urlop u jednego pracodawcy a u drugiego w tym czasie wykonywać pracę, lub też u żadnego z pracodawców nie korzystać z tego urlopu. W konsekwencji nie ma podstaw, aby odmawiać pracownikowi prawa podjęcia dodatkowego zatrudnienia, z uwagi na fakt, iż u dotychczasowego pracodawcy korzysta z urlopu rodzicielskiego.