Naklejka UDT wskaże datę następnego przeglądu

BHP

Inspektor UDT po dokonanym przeglądzie zwyżki jako urządzenia podlegającego pod UDT i wpisie w księdze rewizyjnej powinien dokonać potwierdzenia daty następnego przeglądu zwyżki w postaci...

10.12.2013

Termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS

Osoba otrzymała decyzję w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku. W pouczeniu ZUS napisał, że mogę odwołać się, ale nie podał terminu, w którym mozna wnieśc odwołanie. Jaki jest termin do...

15.11.2013

Kiedy pracownik świadczy pracę w formie telepracy?

Kiedy pracodawca musi podpisac z pracownikiem dodatkowe dokumenty dotyczące telepracy? Pracownica złożyła wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy w wymiarze 1/2 etatu. Praca od poniedziałku do...

28.10.2013