Służbowa Wigilia a przychód pracownika

Czy pracodawca ma prawo wliczyć do przychodu pracownika koszty cateringu z wigilii służbowej (bądź też inne dodatkowe koszty), bez jego pisemnej zgody (bądź bez informowania pracownika o tym)?

13.12.2013

Samowolne zadysponowanie mieniem pracodawcy

Pracownik wyjeżdżając do sanatorium na 3 tygodnie zabrał ze sobą służbowego laptopa bez zgody i wiedzy pracodawcy. Czy pracodawca może ukarać pracownika za samowolne zadysponowanie mieniem...

11.12.2013

Naklejka UDT wskaże datę następnego przeglądu

BHP

Inspektor UDT po dokonanym przeglądzie zwyżki jako urządzenia podlegającego pod UDT i wpisie w księdze rewizyjnej powinien dokonać potwierdzenia daty następnego przeglądu zwyżki w postaci...

10.12.2013

Termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS

Osoba otrzymała decyzję w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku. W pouczeniu ZUS napisał, że mogę odwołać się, ale nie podał terminu, w którym mozna wnieśc odwołanie. Jaki jest termin do...

15.11.2013