Przepisy o czasie pracy lekarzy nie są przestrzegane

HR

Zatrudnianie powyżej maksymalnych norm czasu pracy, naruszanie prawa do odpoczynku, dodatkowe zatrudnianie bez pisemnej zgody pracownikw to powszechne praktyki w wielu placwkach medycznych wynika z...

15.07.2008

PIP: na budowach coraz niebezpieczniej

HR

W pierwszym kwartale tego roku, w porwnaniu do tego samego okresu w 2007 r., ponad dwukrotnie - z 11 do 24 - wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadkw na budowach. Poszkodowanych było więcej o około...

14.07.2008

Rząd przyjął program pomocy rodzinie

Ubezpieczenia społeczne

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz do 31 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w Kodeksie...

10.07.2008

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy

HR

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę stosunku pracy ma charakter wyjątkowy. Zgodnie z obowiązującymi regułami interpretacyjnymi żaden...

09.07.2008

Zmniejszenie uciążliwości lub szkodliwości pracy

BHP

Obowiązek: Organizować pracę w sposb zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gry tempie (art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks...

08.07.2008

Pracodawca powinien znać przepisy bhp

BHP

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207...

07.07.2008

Układy zbiorowe pracy

BHP

Zakładowe źrdła prawa pracy są przepisami, ktre można podzielić na przepisy stanowione w drodze porozumienia zawartego pomiędzy partnerami społecznymi, czyli pracodawcami i związkami zawodowymi, lub...

07.07.2008

Francja otworzyła rynek pracy dla Polaków

HR

Wraz z rozpoczęciem swego przewodnictwa w Unii Europejskiej, Francja otworzyła z dniem 1 lipca swj rynek pracy dla ośmiu państw, ktre weszły do Unii Europejskiej w 2004 r., w tym dla Polski. Eksperci...

03.07.2008