Od przyszłego roku zaczną obowiązywać zmienione wzory raportów i deklaracji ubezpieczeniowych.
Będzie wprowadzony nowy dokument – ZUS ZSWA, czyli zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wiąże się z utworzeniem od przyszłego roku Funduszu Emerytur Pomostowych. Zmienią się także niektóre kody ubezpieczeń, co wynika z ostatnio przyjętych zmian w ustawie systemowej, m.in. dotyczących objęcia ubezpieczeniem wypadkowym wszystkich zleceniobiorców.
Formularze będą w jednym kolorze, bez czarnych oznaczeń. Wolno będzie przekazywać dokumenty w formie kopii albo wydruku ze strony internetowej ZUS, bez zachowania kolorów. Zmiany te zawiera przygotowany przez Ministerstwo Pracy projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 112, poz. 717 ze zm.).
Rzeczpospolita, 10 czerwca 2009 r., Magdalena Januszewska