Prawo.pl
Prezydent podpisał ustawę o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew...
02.07.2012
Częstotliwość czyszczenia czy wymiany filtrów podaje w instrukcji użytkowania urządzenia producent...
Roman Majer
02.07.2012
BHP
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w...
02.07.2012
W jaki sposób IKEA budowała sukces organizacji w oparciu o unikalną kulturę oraz wartości firmy?...
Małgorzata Rzewuska
02.07.2012
Według szacunków oświatowej pomorskiej „S” z końcem tego roku szkolnego pracę może stracić kilkuset...
Kisicka Anna
01.07.2012
W poniedziałek przekażemy wniosek do Ministerstwa Finansów ws. uruchomienia środków z Funduszu...
30.06.2012
Obowiązek szkolenia bhp dotyczy każdego pracownika - także tego, którego miejsce pracy położone...
Kamil Szymański
30.06.2012
BHP
Od 1 lipca br. pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej powinien spełniać...
29.06.2012
Mimo, iż co do zasady telepracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe poza zakładem pracy np. w...
Sebastian Kryczka
29.06.2012
BHP
Operator koparki zginął w czwartek na terenie budowanego terminalu LNG w Świnoujściu...
29.06.2012
BHP
Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk...
Edward Kołodziejczyk
29.06.2012
BHP
47 bezrobotnych ze wsi z powiatu piskiego (woj. warmińsko-mazurskie), którzy przez kilka ostatnich...
Libudzka Agnieszka
28.06.2012
HR
Liczba emerytów i rencistów na koniec maja 2012 r. spadła do 7 mln 352,5 tys. osób z 7 mln 357,8...
Mariański Piotr
28.06.2012
Ubezpieczenia społeczne
Nawet jeśli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego...
Kaczorek Jolanta
28.06.2012
BHP
Rządzabrał sięza porządkowanie przepisów kodeksu pracy. Zaproponował założenia do projektu noweli,...
Agnieszka Rosa
28.06.2012
Pracownica w planie urlopów zaplanowała urlop na czerwiec. Plan urlopów został zatwierdzony. Jednak...
28.06.2012
Mimo, iż co do zasady telepracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe poza zakładem pracy np. w...
28.06.2012
Wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i...
28.06.2012
MEN chce rozpocząć rozmowy ze związkami zawodowymi i stroną samorządową na temat Karty Nauczyciela,...
27.06.2012
Bułgarski rząd przyjął w środę nowy system wynagrodzeń w administracji państwowej. Mimo...
Manołowa Ewgenia
27.06.2012
Stopa procentowa odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu...
27.06.2012
Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
Agnieszka Rosa
27.06.2012
Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o...
27.06.2012
W dniu 27 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29...
27.06.2012