Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy, osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników skierowany do odśnieżania nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał.
PIP zwraca uwagę, że do pracy na wysokości można skierować wyłącznie pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik skierowany do odśnieżania powinien – według PIP – przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z jej wykonaniem.
„Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeżeli nie zostali w sposób udokumentowany przeszkoleni, jak bezpiecznie odśnieżać” – zaznacza PIP.
Należy też, jak podkreśla, zagwarantować skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub każdego pracownika wyposażyć w indywidualne środki przez takim upadkiem.
„Pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem)” – informuje PIP w komunikacie.
Dodaje, że przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.
Zdaniem PIP szczególnie groźne zagrożenie stanowią przy pracach na otwartej przestrzeni silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury.
Dlatego też – jak podkreśla – montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s.
/kic/