Prawo.pl
Fenomen wzrostu sprzedaży detalicznej, przy jednoczesnym wzroście bezrobocia, może po części...
Barszczewski Jacek
27.03.2012
Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy, którego treść jest dowodem...
Edward Kołodziejczyk
27.03.2012
BHP
Przed łódzkim sądem okręgowym rozpoczął się w poniedziałek proces dwojga oskarżonych m.in. o...
27.03.2012
Podane w poniedziałek przez GUS dane dotyczące bezrobocia i sprzedaży detalicznej są zgodne z...
27.03.2012
23 marca Prezes GUS ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która...
27.03.2012
Czy sporadyczne polecanie pracownikowi pracy w domu oznacza zatrudnienie go w formie telepracy?
27.03.2012
Nowy pracodawca nie ma obowiązku przejmowania pracownika w sytuacji, gdy część zlikwidowanego...
27.03.2012
Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza...
27.03.2012
Pracodawca w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika (koniecznej w zakresie niezbędnym...
27.03.2012
Aviva Europe, znany globalny ubezpieczyciel, do swoich strategii komunikacyjnych włącza z...
Paweł Berłowski Lidia Gruse
27.03.2012
Około 100 związkowców z NSZZ Solidarność regionu gdańskiego, którzy protestują przeciwko reformie...
Kalinowska Beata
26.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Negocjacje pomiędzy PO i PSL dotyczące reformy emerytalnej będą jeszcze trwały - powiedział PAP...
Tumidalska Marta
26.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,5 proc. wobec 13,2 proc. w styczniu - podał GUS.
26.03.2012
Czy pracownicy w magazynie wysokiego składowania mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych?
Łukasz Wawszczak
26.03.2012
BHP
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w nowym rozporządzeniu zakres...
Jarosław Zasada
26.03.2012
BHP
Rok 2011 jest kolejnym, w którym GUS zanotował wyższą liczbę wypadków przy pracy. Zdarzyło się ich...
Agnieszka Rosa
26.03.2012
W okresie 24 miesięcy od pierwszego nawiązania stosunku pracy przez absolwenta podstawą wymiaru...
26.03.2012
Możliwości rozwoju to dzisiaj dla pracowników bardzo ważny element decydujący tak o wyborze...
Paweł Berłowski
26.03.2012
Izraelski sąd wojskowy odrzucił w niedzielę apel głodującej w więzieniu Palestynki Hany Szalabi,...
Klimowska Monika
25.03.2012
Najbliższe dwa tygodnie będą rozstrzygające, jeżeli chodzi o ostateczny projekt rządowy ustawy...
25.03.2012
Ubezpieczenia społeczne HR
Zmianom emerytalnym PO sprzeciwiają się związkowcy i część społeczeństwa. Krytyczni wobec planów...
Podsiedzik Tomasz
24.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
W poniedziałek nastąpi eskalacja protestu rolników, którzy okupują salę konferencyjną Urzędu...
Rausz Jerzy
23.03.2012
W poniedziałek nastąpi eskalacja protestu rolników, którzy okupują salę konferencyjną Urzędu...
Rausz Jerzy
23.03.2012
Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka powiedział w piątek, że jest zwolennikiem...
Musiał Marcin
23.03.2012
Ubezpieczenia społeczne
Czołowi politycy, pełniący ważne funkcje w państwie, powinni więcej zarabiać - powiedział prezes...
Widzyk Anna
23.03.2012
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, uległa wypadkowi przy wykonywaniu czynności...
Piotr Kostrzewa
23.03.2012
BHP