Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Regus wykazują, że pracujący Polacy są coraz bardziej zestresowani. Ankieta została przeprowadzona wśród ponad 16 tys. pracowników na całym świecie, w tym w Polsce. Prawie połowa pracujących Polaków (40 proc.) twierdzi, że poziom doświadczanego przez nich stresu jest wyższy niż rok temu. Respondenci potwierdzają, że stres jest częściej wywoływany przez czynniki natury zawodowej niż osobistej. Na czele najbardziej stresujących czynników znajdują się osobista sytuacja finansowa, praca oraz obsługa klientów. Celem badania było również znalezienie możliwych rozwiązań tego problemu. Okazało się, że dla ponad połowy ankietowanych z Polski (61 proc.) sposobem na złagodzenie stresu jest możliwość elastycznej pracy.

Źródło: www.regus.presscentre.com,