Osobista interakcja z szefem jest kluczowym etapem assessmentu oraz rozpoznania zdolności liderskich u pracownika. Pracując z domu odbieramy sobie możliwość na uświadomienie szefowi wszystkich naszych zalet. Z badania wynika, że pracownicy, którzy przebywają w firmie są częściej określani mianem "odpowiedzialnych" i "tych, na których można polegać". Natomiast określenia używane wobec pracowników wykonujących pracę zdalnie to: "zaangażowani" i "oddani". Wielu menedżerów nawet nie brało pod uwagę, że ocenę ich pracowników determinuje fakt przebywania z nimi "twarzą w twarz".

Więcej: www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2012/09/is-remote-working-hindering-your-chances-of-promotion.htm