Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało do Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia konieczne do wypłaty podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie po 14 dniach od daty publikacji. Dlatego dopiero po upływie 14 dni od daty ogłoszenia będzie możliwa wypłata pieniędzy.

Na podwyżki dla trzech służb podległych MSW oraz Służby Więziennej (podlegającej Ministerstwu Sprawiedliwości) zostanie przeznaczonych łącznie 76 mln 160 tys. zł. Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio:

- Straż Graniczna – 16 mln 438 tys. zł,

- Państwowa Straż Pożarna – 30 mln 226 tys. zł,

- Biuro Ochrony Rządu – 2 mln 256 tys. zł,

- Służba Więzienna – 27 mln 240 tys. zł.

Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. funkcjonariuszy BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej - 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

(PAP)