Prawo.pl
Większość pracodawców boi się romansów nawiązywanych przez swoich podwładnych. Istnieją firmy,...
Prawo.pl
20.04.2012
Magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w...
Kazimierz Kościukiewicz
20.04.2012
BHP
Kraje Grupy Wyszehradzkiej potępiły w czwartek decyzję Szwajcarii ws. przywrócenia kwot dla...
Żylińska Julita
19.04.2012
Czy klauzula o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem obowiązuje również w okresie, o który została...
19.04.2012
Jeśliwypadkowi przy pracy ulegnie zakładowy społeczny inspektor pracy w skład zespołu powypadkowego...
Kazimierz Kościukiewicz
19.04.2012
BHP
Organizacja skupiająca przedsiębiorców uznała, że ubiegły rok nie przyniósł żadnych istotnych zmian...
Agnieszka Rosa
19.04.2012
Do niedawna pracownicy w wieku 50+ nie stanowili w firmach problemu. Po prostu: nie było ich zbyt...
19.04.2012
KE nie może narzucać krajom UE stosowania płacy minimalnej, ale może ją zalecać, by walczyć z...
Żylińska Julita
18.04.2012
Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 3770,66 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o...
Chinowski Nikodem
18.04.2012
HR
KE nie może narzucać krajom UE stosowania płacy minimalnej, ale może ją zalecać, by walczyć z...
18.04.2012
Pracodawca, chcąc zatrudnić pracownika młodocianego musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami....
Łukasz Wawszczak
18.04.2012
BHP
W swojej strategii gospodarczej, społecznej i na rzecz zatrudnienia Europa 2020 Komisja Europejska...
17.04.2012
Pracownicy zajmujący się utrzymaniem i konserwacją londyńskiego metra (LU) zapowiedzieli we wtorek...
Pastor Małgorzata
17.04.2012
Do czterech wzrosła we wtorek liczba uczestników prowadzonej w Tarnowskich Górach głodówki w...
Błoński Marek
17.04.2012
Rząd w piątek zajmie się projektem podnoszącym wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku...
Kotowicz Joanna
17.04.2012
Ubezpieczenia społeczne
Około 1200 więźniów palestyńskich rozpoczęło we wtorek bezterminowy strajk głodowy, a 2300 innych...
Pastor Małgorzata
17.04.2012
Zespół naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zbada, co sprzyja długotrwałemu bezrobociu, i...
17.04.2012
Komisja Europejska chce, aby do końca 2014 roku udział kobiet w zarządach spółek był dobrowolny,...
17.04.2012
Czy dopuszczalne jest określenie wyższej stawki wynagrodzenia chorobowego niż ustawowa?
17.04.2012
Kilkadziesiąt osób zawodowo związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym pracownikami z...
Małgorzata Rzewuska
17.04.2012
Jestem zdeterminowany, aby przeprowadzić deregulację zawodów - oświadczył w Warszawie minister...
Dyjak Grzegorz
16.04.2012
HR
Jeśli firma znalazła się w stanie upadłości, pracodawca musi zadbać o zgodne z prawem zakończenie...
Małgorzata Grzelak
16.04.2012
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dniach 24-26 kwietnia br. odbędzie się XXI edycja...
Edward Kołodziejczyk
16.04.2012
BHP