W badaniu udział wzięło 2600 pracodawców. 29 proc.  spośród badanych obecnie poszukuje weteranów do pracy - oznacza to 9 proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pracodawcy chcieliby wykorzystywać techniczne i przywódcze umiejętności, jakie posiadają byli żołnierze.

Obecnie pracodawcy w Stanach Zjednoczonych najczęściej poszukują osób do pracy w następujących obszarach:

informatyka (30 proc.),

obsługa klienta (23 proc.),

inżynieria (22 proc.),

sprzedaż (20 proc.),

produkcja (20 proc.),

rozwój biznesu (15 proc.).

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/16672-two-thirds-of-us-employers-would-hire-veterans-over-other-candidates-survey