Prawo.pl
Pracodawcy uważają, że elastyczny rynek pracy jest wartością i dla przedsiębiorców, i dla...
Kwiatkowska Agata
09.04.2013
HR
Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy w marcu nieznacznie zmniejszyło się bezrobocie w woj. śląskim -...
Błoński Marek
09.04.2013
Służby kolejowego ratownictwa technicznego nie są przygotowane do sprawnego usuwania skutków...
PAP
09.04.2013
BHP
Na pojęcie ergonomii przy obsłudze komputera składa się każdy element stanowiska, w tym m.in.:...
Maciej Ambroziewicz
09.04.2013
BHP
24,5 mln zł zarobiło w 2012 r. łącznie ok. 40 osób zasiadających w zarządach Otwartych Funduszy...
Dąbrowski Radosław
09.04.2013
Coraz więcej Brytyjczyków, również tych którzy pracują w sektorze medycznym, placówkach oświatowych...
09.04.2013
HR
Komitet stały Rady Ministrów zajmie się projektem zmian w kodeksie pracy dotyczącym uprawnień...
Agnieszka Rosa
09.04.2013
Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej odsetek umów na czas określony - na podstawie różnego...
Kwiatkowska Agata
08.04.2013
HR
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych chce dyskusji m.in. z przedstawicielami rządu na temat...
08.04.2013
Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo pracy przekaże do konsultacji społecznych projekt dokumentu w sprawie przeglądu...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
08.04.2013
Ubezpieczenia społeczne
Wraca pomysł, by pracownicy płacili podatek od korzystania z samochodów służbowych. Ministerstwo...
Jędrzejewska Katarzyna
08.04.2013
Choć w marcu odnotowano spadek bezrobocia, sytuacja na rynku wciąż jest trudna - powiedział w...
08.04.2013
11 kwietnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o obowiązku wypłacania nauczycielom dodatku...
08.04.2013
Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 14,3 proc. wobec 14,4 proc. w lutym - poinformował w...
08.04.2013
Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która obniża wymagania wobec...
08.04.2013
By usprawnić obsługę klientów,ZUS chce jeszcze wtym roku uruchomić dwie kolejne lokalizacje call...
08.04.2013
Na pierwszą pensję w wysokości trzech tysięcy liczą młodzi ludzie, którzy właśnie wchodzą na rynek...
Podsiedzik Tomasz
08.04.2013
HR
Od 1 kwietnia 2013 r. pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone za...
08.04.2013
Budynki wielorodzinne najczęściej wchodzą w skład jednostek osadniczych, a więc zaopatrzenie w wodę...
Krzysztof Zamajtys
07.04.2013
BHP
Czeski pociąg, który przejechał 30 marca przez Polskę do Gdańska, przewoził 68 kilogramów...
Niewiadowski Andrzej
06.04.2013
BHP
Przyszli rodzice z nadzieją wyczekują zmian w kodeksie pracy, które zakładają wprowadzenie nowej...
05.04.2013
Pracownicy wykonujący, nawet sporadycznie, prace objęte wykazem prac szczególnie niebezpiecznych,...
Edward Kołodziejczyk
05.04.2013
BHP
Pracodawca powinien zagwarantować dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i...
Krzysztof Zamajtys
05.04.2013
BHP
Polscy pracownicy mogą zyskać na przyjęciu euro.Szybszy rozwój gospodarczy, który jak pokazują...
05.04.2013
Tymczasowe aresztowanie rodzi określone skutki dla stosunku pracy zarówno po stronie pracownika jak...
Małgorzata Skibińska
05.04.2013
38 mln mieszkańców, 16 mln zatrudnionych, ponad 2 mln bezrobotnych. Te liczby charakteryzowały...
05.04.2013
W przypadku utraty pracy odchodzący pracownicy elektrociepłowni Fortum Zabrze otrzymają odprawy w...
Błoński Marek
04.04.2013
Trzeba zmienić przepisy tak, aby nieopłacalne stało się omijanie prawa przez zastępowanie umów o...
Tumidalski Wojciech
04.04.2013
HR
Pogłębienie szybu do poziomu 1210 metrów pozwoli na budowę na tej głębokości centralnej stacji...
PAP
04.04.2013
BHP
Nie ma konieczności wprowadzania radykalnych rozwiązań w sprawie otwartych funduszy emerytalnych -...
Doczekalski Piotr
04.04.2013
Ubezpieczenia społeczne