Nowa konstrukcja spowoduje w gruncie rzeczy skrócenie do 35 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który będzie mógł być wykorzystany przez pierwszego z rodziców.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy usuwa ponadto niekorzystny przepis mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym. Długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie ponadto powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym.
Ustawa zakłada ponadto:
- podwyższenie z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,
- możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery,
- określa przypadki, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony.
Więcej o zmianach w urlopach wychowawczych w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych