Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 proc., bo tyle wynosiła ona w lipcu przed korektą.
Przeciętnie w 27 krajach UE bez pracy było 10,9 proc. osób, wobec 10,9 proc. poprzednio, po korekcie.
Najwięcej bezrobotnych jest w Hiszpanii: 26,2 proc., najmniej w Austrii: 4,9 proc.
W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. wobec 10,4 proc. w lipcu - podał Eurostat.