Badanie zostało zrealizowane na zlecenie firmy Work Service S.A. Przeprowadził je Instytut Badania Homo Homini. W grupie pracowników badanie przeprowadzono 6 września 2013 r. na losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie (1100 osób) dorosłych mieszkańców Polski. W grupie pracodawców badanie zrealizowano w dniach 2-5 września 2013 r. na losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw (218 firm zatrudniających więcej niż 10 osób).

Zderzenie oczekiwań pracowników i pracodawców pokazało m.in., że 38,2 proc. zatrudnionych, mimo trudnej sytuacji na rynku, spodziewa się uzyskania podwyżki. Niemal co drugi pracownik (49,3 proc.) spodziewa się, że w najbliższych miesiącach jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. 6,6 proc. respondentów obawia się obniżenia swojej płacy.

W badaniu podkreślono, że w porównaniu z ubiegłym rokiem o 22 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób oczekujących wzrostu wynagrodzenia, a o 11 punktów zmniejszył się odsetek obawiających się spadku wynagrodzenia.

Oczekiwania płacowe pracowników znacząco rozmijają się z tym, co w kwestii wynagrodzeń planują pracodawcy. Podwyżki w ciągu najbliższego kwartału deklaruje jedynie 2,8 proc. firm, 88,3 proc. firm chce utrzymać obecny poziom wynagrodzeń, a 2,3 proc. przedsiębiorstw planuje zmniejszenie wynagrodzeń.

Badanie pokazuje też, że 26,9 proc. zatrudnionych wyraża obawy o utrzymanie swojego miejsca pracy. W tym: 3,3 proc. obawia się utraty pracy w najbliższym miesiącu, 3,9 proc. w najbliższym półroczu, 12,8 proc. w najbliższym roku, a 6,9 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Utraty pracy nie boi się 64,6 proc. respondentów.

Długoterminowych problemów z zachowaniem pracy najbardziej obawiają się osoby młode (18-24 lat) i mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Wśród respondentów obawiających się utraty pracy dominują osoby przekonane, że dopiero po pół roku będą w stanie znaleźć nową pracę (28 proc.). Co piąta osoba niepewna swojego zatrudnienia obawia się, że nową pracę znalazłaby dopiero po roku (20 proc.), 10 proc. respondentów dostrzega możliwość znalezienia nowej pracy w ciągu miesiąca.

Podczas gdy przeszło co czwarty pracownik obawia się utraty miejsca pracy, jedynie 7,5 proc. badanych firm planuje w ciągu najbliższego kwartału zwolnienia. 74,3 proc. przedsiębiorstw planuje utrzymanie poziomu zatrudnienia, natomiast 11,7 proc. chce zatrudnić więcej pracowników.

Pracodawcy, którzy chcą zatrudniać, poszukują w większości (60 proc.) pracowników niższego szczebla. Pracowników średniego szczebla i specjalistów planuje rekrutować 28 proc. przedsiębiorców.

W komentarzu do badania Work Service zauważa, że duży rozdźwięk między oczekiwaniami płacowymi pracowników a planami pracodawców "może przekładać się na zaostrzenie nastrojów społecznych".

Jest to I edycja Barometru Rynku Pracy. W założeniu badanie ma być cykliczne, powtarzane co pół roku.