Prawo.pl
Podstawowe regulacje odnoszące się do telepracy są zawarte w rozdziale IIb (art. 675-17) ustawy z...
07.11.2014
Wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do...
Jarosław Zasada
07.11.2014
BHP
Organizacje pracodawców jeszcze w tym miesiącu wypracują wspólne stanowisko dotyczące umów...
07.11.2014
W ubiegłym roku doszło w Polsce do ponad 88 tys. wypadków przy pracy, w tym 267 zakończyło się...
Inny
07.11.2014
BHP
Czy pracownik może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego żonę, która przebywa na urlopie bezpłatnym?
Małgorzata Kozłowska
07.11.2014
Święta to czas wydatków, dlatego część z nas w tym okresie poszukuje dodatkowego zarobku. Na...
07.11.2014
Do tragicznego wypadku doszło na lotnisku w Szymanach w woj. warmińsko-mazurskim. Na jednego z...
Inny
06.11.2014
BHP
Z przeprowadzonego przez MetLife w tym roku badania: Employee Benefit Trends Study (EBTS) wynika,...
06.11.2014
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzająca...
06.11.2014
Ubezpieczenia społeczne
Równi na rynku pracy i Pomysł na siebie to projekty prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy w...
06.11.2014
Trzeba zmienić prawo, by skutecznie walczyć z nielegalnym zatrudnianiem, apeluje Państwowa...
Inny
06.11.2014
BHP
Trzeba zmienić prawo, by skutecznie walczyć z nielegalnym zatrudnianiem, apeluje Państwowa...
Prawo.pl
06.11.2014
BHP
Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają...
06.11.2014
Blisko połowa pracodawców prowadzi rekrutację przezmedia społecznościowe, żeby ją przyspieszyć...
Marta Schodzińska
06.11.2014
Czy odnajdujesz się w świecie nowoczesnych technologii? Potrafisz stworzyć i pokierować strategiami...
06.11.2014
HR
Larry King przez ponad 20 lat prowadził jeden z najpopularniejszych programów w amerykańskiej...
06.11.2014
HR
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
05.11.2014
Próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wzrósł 1 listopada 2014 roku....
05.11.2014
5 listopada upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
05.11.2014