Prawo.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych przewidziało w...
Marta Schodzińska
23.12.2014
HR
Podpisana 22 grudnia br. ustawa ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie...
Marta Schodzińska
23.12.2014
Podstawowym warunkiem eksploatacji baz i stacji paliw jest prawidłowe wyznaczenie stref zagrożenia...
Roman Majer
23.12.2014
BHP
Rosną wydatki państwa za sprawą tworzenia nowych instytucji i stanowisk, pisze Rzeczpospolita i...
23.12.2014
1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawyo systemie ubezpieczeń społecznych oraz...
Marta Schodzińska
23.12.2014
Tradycja wspólnego celebrowania świąt jest od lat zakorzeniona w polskiej kulturze. Jak pokazały...
23.12.2014
W 2015 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia minimalnegoza pracę, a w raz z nią zmodyfikowana...
Magdalena Stojek-Siwińska
23.12.2014
Osoby, które nie znajdą pracy przez 6 miesięcy nie będą mogły liczyć na gościnność Niemców. Nowe,...
22.12.2014
HR
W miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia powstała Rada Rynku Pracy. Na jej czele stanęła szefowa OPZZ...
Marta Schodzińska
22.12.2014
Wykaz stanowisk, na których jest wykonywana praca uprawniająca do emerytury pomostowej, powinien...
Inny
22.12.2014
BHP
W Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 15 ostatni pracownicy największych sieci handlowych w Polsce...
22.12.2014
Już ten rok zapoczątkował pozytywne zjawiska na tym rynku, które będą kontynuowane w2015 r. -ocenia...
22.12.2014
Skarga kasacyjna jest dopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia, jeśli sprawa...
Agnieszka Rosa
22.12.2014
Na jakiej podstawie pracodawca może skrócić godziny pracy w Wigilię? Czy te godziny należy...
Joanna Kaleta
22.12.2014
Przedstawiciele organizacji związkowych i pracodawców są coraz bliżej wypracowania wspólnego...
19.12.2014
Okres przedświąteczny to dobry czas dlarynku pracy sezonowej.Firmy, gdzie zapotrzebowanie na...
19.12.2014
Wynagrodzenie za grudzień wypłacane jest w styczniu, w grudniu pracownik przekroczył kwotę...
Paweł Ziółkowski
19.12.2014
Otyłość może stanowić niepełnosprawność w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w...
Rafał Bujalski
18.12.2014
W Kijowie rozpoczął się w czwartek strajk tramwajarzy, którzy protestują przeciwko półrocznemu...
18.12.2014