W 2013 roku kobiety w Unii Europejskiej zarabiały średnio o 16,4% mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach. Tymczasem jeszcze w 2008 roku, przed wybuchem kryzysu ekonomicznego, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii wynosiła 17,3%.

Największa różnica w płacach kobiet i mężczyzn występuje w Estonii. Kobiety zarabiają tutaj niemal o 1/3 mniej od mężczyzn (29,9%). Największą równością w płacach może pochwalić się Słowenia - różnica w wynagrodzeniach wynosi jedynie 3,2%.

Co więcej, jak podaje Eurostat, różnica w płacach między płciami zazwyczaj jest większa w najbogatszych krajach Unii. W Niemczech różnice płacowe ze względu na płeć sięgają 21,6% (przed 2008 rokiem - 22,8%), w Wielkiej Brytanii - 19,7%, a we Francji - 15,2%. Według danych Eurostatu, Polska ma jedną z najmniejszych różnic płacowych ze względu na płeć -około 6%. W 2008 roku było to jeszcze 9,8%.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/23720-pay-gap-narrowed-for-eu-women-during-financial-crisis