W okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) wynoszą:
1) 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (730 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
2) 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (730 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
3) 13.242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (12.775 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
4) 13.242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (12.775 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
5) 68.102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (65.701 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
6) 34.051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (32.851 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
7) 68.102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13.242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (odpowiednio: 65.701 zł i 12.775 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
8) 68.102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13.242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (odpowiednio: 65.701 zł i 12.775 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
9) 13.242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (12.775 zł według obwieszczenia z 2014 r.);
10) 34.051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13.242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (32.851 zł według obwieszczenia z 2014 r.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.