Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra...
Marta Schodzińska
25.03.2015
24 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych....
Marta Schodzińska
25.03.2015
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do pozyskiwania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z...
Maciej Ambroziewicz
25.03.2015
BHP
Jeszcze wI połowie roku może zacząć działać Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję...
Marta Schodzińska
25.03.2015
31 marca z ZUS odchodzi prezes Zbigniew Derdziuk, przypomina Rzeczpospolita. Ogłoszono konkurs na...
25.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracodawca zakupił krzesła posiadające atest zgodny z...
Roman Majer
24.03.2015
BHP
Za zgodne z ustawą zasadniczą uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny przepisy rozporządzenia...
24.03.2015
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do pozyskiwania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z...
Maciej Ambroziewicz
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy bez zgody pracownika pracodawca ma prawo ubiegać się od...
Maciej Ambroziewicz
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy drzwi pożarowe muszą być zamknięte (nie na klucz)?
Ewa Saj
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy każdy silnik obsługujący przenośniki taśmowe w hali...
Krzysztof Zamajtys
24.03.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPZ jaką częstotliwością pracodawca powinien przeprowadzać...
Krzysztof Zamajtys
24.03.2015
BHP
Bezrobocie w lutym wyniosło 12 proc., czyli tyle samo, co w styczniu 2015 r. - poinformował we...
24.03.2015
HR
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracodawca powziął...
Agata Kamińska
24.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychKobieta prowadzi...
Piotr Kostrzewa
24.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Za jaki okres...
Joanna Królikowska
24.03.2015
Dnia 7 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustalania stopnia...
Jarosław Zasada
24.03.2015
BHP
Prezydent Bronisław Komorowski we wtorek 24 marca podpisze i skieruje do Sejmu projekt ustawy...
24.03.2015
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która m.in....
Inny
24.03.2015
BHP
Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre...
PAP
24.03.2015
BHP
W poniedziałek 23 marca przewoźnicy drogowi protestowali w całym kraju przeciw niemieckim przepisom...
24.03.2015
Urząd Dozoru Technicznego i Telewizja Polska połączyły siły w realizacji misji publicznej.
Inny
24.03.2015
BHP
Najwyższa Izba Kontroli wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i zamierza przyjrzeć się...
Inny
24.03.2015
BHP
W najbliższym czasie Kancelaria Prezydenta chce zorganizować spotkanie ze związkami zawodowymi w...
24.03.2015
Ubezpieczenia społeczne
Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre...
24.03.2015
Zawód HR-owca w ciągu ostatnich lat mocno ewoluował. Choć 3 na 4 rekruterów najwięcej swojego czasu...
24.03.2015
HR
Sytuacja, w której pracownik oddala się z miejsca pracy przed jej zakończeniem wcale nie musi...
24.03.2015
Umowa o pracę nie może zawierać postanowienia, że odpowiednim dla ewentualnych sporów między...
Agnieszka Rosa
24.03.2015
Prezydent Bronisław Komorowski jest zadowolony, że ustawa o Radzie Dialogu Społecznego stwarza nowe...
24.03.2015
Odbudowa dialogu społecznego w Polsce jest coraz bardziej realna ocenił minister pracy Władysław...
23.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski