Najwięcej z L4 korzystają pracownicy z województwa śląskiego (ponad 12, 8% zatrudnionych było w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich) i mazowieckiego (12,5%). Tuż za nim plasuje się województwo wielkopolskie (10,4%) oraz łódzkie (8,5%).
Najczęściej na zwolnienia idą pracownicy przemysłu, handlu i administracji publicznej. Najrzadziej - pracownicy oświaty i służby zdrowia.

Zobacz więcej:: Pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich>>

Więcej na ten temat Serwisie BHP.