Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR zatrudniały ogółem 254 tys. pracowników tymczasowych. Cały rynek to ponad 700 tys. pracowników. Pracownicy tymczasowi zatrudniani są przede wszystkim przy produkcji, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Kolejne miejsce zajmując usługi. W agencjach Polskiego Forum HR było to łącznie 57 tys. pełnych etatów, z których 91 proc. to umowy na czas określony. Osoby młode, do 26 roku życia stanowią 40 proc. wszystkich pracowników tymczasowych, kobiety 47 proc.
 
 
 
Według danych, Polska plasuje się na trzecim miejscu w kontekście liczby agencji zatrudnienia funkcjonujących nw Europie. Konieczne jest jednak podniesienie standardów ich funkcjonowania, szczególnie jeżeli chodzi o agencje małe, często jednoosobowe, nie dysponujące odpowiednim zabezpieczeniem finansowym. Jest to szczególnie ryzykowne dla pracowników, zarówno w kontekście wypłaty wynagrodzeń, jak i składek na ZUS, NFZ czy podatków. Prace nad podwyższenie standardów działalności agencji pracy tymczasowej trwają w MPiPS od listopada 2014 r. Powołano specjalny zespół ekspercki przygotowujący propozycje zmian w prawnych w tym zakresie. Z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestnicy w nim Anna Grabowska.

 
 
Według szacunków Polskiego Forum HR, rynek agencji pracy tymczasowych w 2015 r. urośnie o ok. 20 proc. Jednym z głównych wyzwań menedżerów HR będzie zarządzanie coraz bardziej zróżnicowanym zespołem pracowników. Interesującym wyzwanie będzie też, zataczający coraz szersze kręgi, rynek kandydata, który w zasadzie może ju dyktować warunki zatrudnienia tymczasowego. Dotychczas dotyczyło to w zasadzie jedynie IT. Obecnie migruje na inne branże.