Zmianie ulegnie załącznik nr 2 do rozporządzenia określający grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Tytułem przykładu można wskazać, że stopa procentowa składki została podniesiona dla rybołówstwa – z 1,47% na 2,00%, obniżona zaś dla wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – z 3,86% do 3,33%.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.