Prawo.pl
Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju- ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu...
12.05.2015
HR
Temat BHP nie jest obcy wydawnictwu LexisNexis. Zainteresowani znajdą w jego ofercie książki...
Jacek Górski
12.05.2015
BHP
Kadrowcy, właściciele firm i pracownicy publikacje LexisNexis dotyczące prawa pracy odpowiedzą na...
Jacek Górski
12.05.2015
Od 2016 r. rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mają uprawnień do zasiłku...
Ewelina Blaski
12.05.2015
Pracodawca nie może odmówić zwrotu kosztów przejazdu w ramach podróży służbowej nawet wtedy, gdy...
Anna Sokołowska
12.05.2015
O zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich, uregulowanie statusu...
11.05.2015
HR
Właśnie ruszył pierwszy ogólnopolski konkurs wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy....
Inny
11.05.2015
BHP
Dnia 8 czerwca br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w...
Jarosław Zasada
11.05.2015
BHP