Zachowanie zdrowia pracowników podczas czynności transportowych nie zależy wyłącznie od...
Zbigniew Jóźwiak
24.04.2015
BHP
Do czasu zakończenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia dyrektor generalny będzie przebywał na...
24.04.2015
Gdy matka umrze lub porzuci dziecko, ojciec będzie miał prawo do urlopu macierzyńskiego - zakłada...
24.04.2015
Nie ma prawdziwej wolności i solidarności europejskiej bez poszanowania wartości swobody przepływu...
24.04.2015
Kto powinien określać wysokość wynagrodzenia dla prezesa spółki komunalnej ze 100% udziałem...
Culepa Michał
24.04.2015
Prawie 30 proc. pracowników w polskich firmach nie informuje na bieżąco o zagrożeniach w realizacji...
24.04.2015
Publikacja stanowi próbę całościowego przedstawienia obecnie obowiązującego systemu ubezpieczeń...
Ewa Saj
23.04.2015
Związki zawodowe zwracają uwagę, że strona rządowa nie dotrzymuje uzgodnień dot. projektu ustawy o...
23.04.2015
Jak czytamy wwSerwisie BHPpracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie...
Jarosław Zasada
23.04.2015
Wiertnica uruchomiona w czwartek rano w związku z akcją poszukiwawczą dwóch górników zaginionych po...
PAP
23.04.2015
BHP
Do 30 czerwca 2015 r. przedsiębiorcy powinni zgłosić do generalnego inspektora ochrony danych...
23.04.2015
Wiceminister pracy Jacek Męcina uważa, że na nowo tworzącym się rynku usług domowych i osobistych...
23.04.2015
Skrócenie trwania umów terminowych do 33 miesięcy oraz zmianę długości okresów wypowiedzenia dla...
23.04.2015
HR
21 kwietnia została ogłoszona znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
Marta Schodzińska
23.04.2015
Ubezpieczenia społeczne
Od początku roku rynek pracy stabilnie rośnie, pojawia się także więcej ofert pracy. Polska staje...
23.04.2015
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory;...
23.04.2015
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce jest przestrzeń do tworzenia nowych miejsc pracy powiedział w środę minister pracy i...
23.04.2015
Tylko 33 proc. osób, które uzyskują wykształcenie pielęgniarskie, podejmuje pracę w zawodzie;...
23.04.2015
Polscy pracodawcy wciąż bronią się przed zawieraniem umów o pracę, w związku z tym kontrakty...
Marta Schodzińska
23.04.2015
Wydłużenie terminu, w którym można wykorzystać urlop rodzicielski, zwiększenie uprawnień...
22.04.2015