Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co myśli przełożony o powodzie waszej nieobecności w pracy? Jedna z firm ubezpieczeniowych postanowiła zapytać 1000 właścicieli firm, dyrektorów i menedżerów o ich odczucia w sprawie powodów nieobecności pracowników.

Podejrzliwy pracodawca...

Za najbardziej akceptowalny powód niepojawienia się w pracy kadra zarządzająca uznała grypę, chociaż współczucie i zrozumienie okazało jedynie 41% pracodawców. Ból pleców, urazy spowodowane wypadkiem, planowana operacja, np. zaćmy czy wymiana stawu biodrowego, nie wywołują dobrych emocji w przełożonych – tylko 37% z nich uznaje te powody za wystarczające usprawiedliwienie nieobecności.

Jedynie 1 na 5 ankietowanych właścicieli i kadry zarządzającej wierzy, że migrena, czyli wyjątkowo silny ból głowy, nie jest klasyczną, szkolną wymówką od pracy. Nieobecności z powodu złego stanu psychicznego: stresu, depresji czy lęku, mimo że nie są bagatelizowane przez menedżerów, są traktowane z dystansem. 7 na 10 pracodawców nie uważa, żeby zaburzenia czy choroby psychiczne były wystarczającym powodem zwolnienia lekarskiego z pracy.

... i skryty pracownik

Ankieta przeprowadzona równolegle wśród 1000 pracowników niewykonawczych ujawniła, że z obawy przed reakcją szefa często ukrywamy lub kłamiemy, co było powodem absencji. 7% pracowników nie przyznaje się, co jest powodem nieobecności w pracy, jeśli mają problemy natury fizycznej: katar, doznali drobnego urazu lub bolą ich plecy. Co ciekawe, ponad sześć razy częściej skłamiemy na temat nieobecności, jeśli będziemy mieli problemy natury psychicznej. Aż 40% pracowników twierdzi, że zatai przed przełożonym nieobecność w biurze spowodowaną depresją czy nadmiernym stresem. Jeden na pięciu pracowników (22%) nie przyznaje się, że nie będzie go w pracy przez przeziębienie, a 12% zatai migrenę.

23% pracowników zapytanych o przyczynę, dla której nie mówią prawdy przełożonym, twierdzi, że stan zdrowia jest ich prywatną sprawą. Kolejne 23% nie chce być oceniana, a 15% obawia się, że prawdziwy powód nieobecności będzie niewiarygodny lub zbyt błahy. 7% pracowników zataja prawdę, bo boi się reakcji szefa, 3% ankietowanych przyznaje, że wstydzi się ujawniać powód absencji.

Badanie przeprowadziła firma ubezpieczeniowa AXA PPP Healthcare na 1000 właścicielach firm, dyrektorach zarządzających i menedżerach wyższego szczebla.

Więcej: www.hrmasia.com/content/revealed-most-valid-reason-calling-sick

Źródło: www.hrmasia.com, stan z dnia 18 września 2015 r.