W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami wzmożonego procesu globalizacji. Dzielące społeczeństwa granice powoli zaczynają się zacierać, zarówno te kulturowe, jak również terytorialne, a migracja ludności staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. W jaki sposób rekrutacja może odpowiedzieć na nową sytuację?

W Europie możemy zaobserwować wzmożony ruch migracyjny, spowodowany nie tyko ucieczką uchodźców z krajów ogarniętych wojną, ale również kryzysem demograficznym. Odpływ polskiej siły roboczej za granicę, starzejące się społeczeństwo, a także wydłużony wiek emerytalny sprawiają, że w naszym kraju powstają luki kadrowe. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat w Polsce zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrośnie do 20 milionów pracowników, co oznacza konieczność otwarcia się na imigrantów. Znaczący wpływ na polski rynek pracy ma rozwój branży IT, który należy rozpatrywać z dwóch perspektyw.

Więcej: hrstandard.pl/2015/09/08/rozwoj-branzy-it-szansa-dla-cudzoziemcow-na-polskim-rynku-pracy

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.