Ogrzewasz dom jak chcesz

Środowisko

Obowiązek podłączania do sieci ciepłowniczej bloków i willi zniknie z polskiego prawa. Jedyny przepis prawa, który promował ekologiczne systemy grzewcze przestaje obowiązywać od czerwca. Jest to...

24.02.2015

Centrum miast dla czystych aut

Środowisko

Posłowie PO zbierają podpisy pod projektem, który limitowałby wstęp do centrów miast autom bardzo trującym powietrze spalinami.

24.02.2015

Ścieki z sanatoriów zagrożeniem dla środowiska

Środowisko

Do odpadów komunalnych wędrują brudy po zabiegach leczniczych. Z najnowszego raportu NIK wynika, że takie odpady powinny być traktowane jak odpady przemysłowe, czyli odprowadzane osobno.

23.02.2015

Wody termalne szansą na rozwój Konina

Środowisko

Do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych chcą wykorzystać władze Konina (Wielkopolskie) wody geotermalne o rekordowych w skali kraju parametrach. Na miejskiej wyspie Pociejewo...

23.02.2015

W ustawie o OZE pozostanie zapis prosumencki

Środowisko

Sejm, wbrew rządowi, odrzucił w piątek poprawki Senatu dot. mikroproducentów energii; oznacza to, że w ustawie o odnawialnych źródłach energii pozostanie tzw. zapis prosumencki. Poprawki odrzucono...

20.02.2015

Trwają konsultacje rozporządzeń dot. systemu EU ETS

Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których zostaną przekazane bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji...

20.02.2015

Poprawki do ustawy o OZE podzieliły kluby

Środowisko

PO jest za wprowadzoną przez Senat poprawką do ustawy o OZE dot. mikroproducentów energii, która zakłada zastąpienie taryf gwarantowanych prawem do odsprzedaży nadwyżek energii za 210 proc. hurtowej...

20.02.2015

Fluorowane gazy cieplarniane pod większym nadzorem

Środowisko

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prace nad zmianami będą kontynuowane w...

20.02.2015

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Środowisko

Czy w raporcie oceny oddziaływania na środowisko inwestor jest zobowiązany do opisywania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z całego placu, jeżeli posiada tytuł prawny tylko do jego części?

20.02.2015