Protokół odbiorczy przewodów kominowych

Budownictwo

Inwestor złożył do PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. Do zawiadomienia oprócz pozostałych dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane, dołączył "Protokół odbiorczy...

20.08.2007

Ścieki pochodzące ze szpitala

Środowisko

Czy ścieki pochodzące ze szpitala (nie zakaźne) należy traktować jako ścieki bytowe czy też jako ścieki przemysłowe i w tym ostatnim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla...

16.07.2007